Onnittelukortissa on sisäaukeamalla kuvattuna pääkirkko, Uspenskin katedraali. Kortin kannessa on Kristuksen ylösenoumuksen ikoni.

27.4.2024

Helsingin ortodoksinen seurakunta on tänä vuonna muistanut seurakuntamme veteraaneja onnittelukortein. 

Kaikkiaan kortteja on lähetettuy 57 kappaletta.

Diakonian valmistelemissa ja seurakuntamme kirkkoherra Markku Salmisen allekirjoittamissa onnittelukorteissa kiitetään sotiemme veteraaneja heidän sinnikkyydestään ja urheudestaan sekä toivotetaan hyvää Kristuksen ylösnousemusjuhlaa:

”Arvoisa sotiemme veteraani, Kristus nousi kuoleista!

Tervehdin Teitä kuniallisen veteraanipäivän ja Kristuksen ylösnousemusjuhlan merkeissä. Antamanne uhri, sinnikkyys ja usko on taannut meille jälkipoville ilon elää itsenäisessä Suomessa. 

Armollinen Jumala Teitä siunatkoon ja varjelkoon.

Esirukouksin, 

Helsingin ortodoksinen seurakunta, kirkkoherra Markku Salminen

27.4.2024”

Veteraanit kutsutaan lisäksi vuosittain Helsingin ortodoksisen seurakunnan järjestämiin merkkipäiväjuhliin. Aiemmin seurakunta järjesti veteraaneille lisäksi erillisen veteraanijuhlan.

Kategoriat Ajankohtaista Uutiset