Ulkoliturgia Uspenskin katedraalissa. Kuva: Vlada Wahlstén

15.6.2020

Yhteiskuntamme siirtyi normaalioloihin, kun lähes päivälleen kolme kuukautta kestävät poikkeusolot päättyivät 15.6. Koronaviruspandemia on näyttänyt jo pitkään Suomessa hiipumisen merkkejä, ja yhteiskuntaa onkin avattu asteittain kesäkuun alusta lähtien.

Monet odottavat nyt seurakunnalta ja kirkolta uusia linjauksia ja nykyisten voimassa olevien rajoituksien purkamista.

– Elämme tällä hetkellä kesän suomassa välivaiheessa. Kirkkokunnassamme on edelleen voimassa rajoitukset kirkkotilojen käytön suhteen, mutta kesä mahdollistaa monissa pyhäköissä jumalanpalvelusten toimittamisen ulkona. Kuten muukin yhteiskunta, odotamme, mitä seuraa kesän jälkeen, kertoo seurakunnan kirkkoherran sijainen Mikael Sundkvist.

Kuten valtioneuvoston tiedotustilaisuudessa 15.6.  muistutettiin, epidemian uhka ei ole kuitenkaan vielä ohi, ja kaikki kansalaisia koskevat rajoitukset ovat edelleen voimassa.

Suomen ortodoksisessa kirkossa nykyiset rajoitukset jatkuvat heinäkuun loppuun saakka.

Helsingin hiippakunnan koronatiimi on antanut arkkipiispa Leolle suositukset sille, kuinka kirkon toiminnan avaaminen asteittain käytännössä kannattaisi toteuttaa. Suositukset koskevat elokuuta ja tulevaa syksyä.

 

Elokuussa toiveena paluu kirkkoihin

Hiippakunnan koronatiimissä todennäköisimpänä skenaariona pidetään pandemian hiipumista ja rajoituksien asteittaista avaamista.

Tämä tarkoittaa eräänlaista seurakuntaelämää ”uudessa normaalissa”. Tällöin ihmisillä olisi jälleen mahdollisuus osallistua jumalanpalveluksiin ja muuhun seurakuntaelämään. Turvaväleihin ja hygieniaan tullaan kuitenkin kiinnittämään huomiota vielä pitkään.

Seurakunnan koronaviruspandemian ohjeistuksista vastaavan hygieniatiimin johtaja Elina Pale pitää ohjeistuksien noudattamista ehtona paluulle normaaliin arkeen.

– Hyvän hygienian toteutumiseen tullaan jatkossa kiinnittämään erityistä huomiota koko seurakunnan tasolla. On tärkeää, että jokainen palveluksissa kävijä noudattaa annettuja ohjeita eikä esimerkiksi tule paikalle sairaana tai vähäänkään oireisena, painottaa Elina Pale.

Seurakuntaelämän asteittaista avaamista varten seurakunnassa on jo kartoitettu, kuinka paljon kuhunkin pyhäkköön mahtuu ihmisiä suositellulla kahden metrin turvavälillä. Ensimmäisenä kartoitettiin pääkirkon, Uspenskin katedraalin, tilan riittävyys, ja luotiin näin malli jokaisen pyhäkön tilan mittaamiselle. Uspenskin katedraaliin mahtuu 70 ihmistä, kun normaalioloissa katedraalissa saattaa olla samanaikaisesti useita satoja ihmisiä.

Helsingin hiippakunnan koronatiimissä on varauduttu myös koronaviruspandemian kiihtymiseen eli niin sanottuun toiseen aaltoon. Tällöin rajoituksia on mahdollista kiristää hyvin nopeallakin aikataululla. Myös seurakunnassa valmistaudutaan pahimpaan skenaarioon.

– Jos toinen tartunta-aalto tulee syksyllä, niin ainakin minä toivon, että silloin tilanteesta huolimatta voisimme rajoitetusti ja turvallisesti toimittaa palveluksia kirkoissamme. Tuskin yhteiskunnassakaan palataan viime kevään kaltaiseen sulkutilaan, toivoo isä Mikael Sundkvist.

Kesällä jumalanpalveluksia toimitetaan ulkona

Kesäkuun alusta lähtien seurakunnassa on toimitettu jumalanpalveluksia pyhäkköjen pihoilla. Useiden tutkimusten perusteella koronaviruksen tartuntavaara on ulkona merkittävän paljon pienempi kuin sisätiloissa. Tarkoituksena onkin näin pienentää tartuntariskiä ja tehdä jumalanpalveluksiin osallistumisesta mahdollisimman turvallista.

Ulkojumalanpalveluksiin osallistuvien määrä on myös rajattu enintään 50 henkeen, ja tarvittaessa osallistujamäärää on rajattu vielä pienemmäksi. Esimerkiksi Helsingin keskustassa Kotikirkon sisäpihalla toimitettaviin palveluksiin on voinut osallistua kerrallaan vain 25 ihmistä. Kotikirkon palveluksissa onkin ollut käytössä ilmoittautumisjärjestelmä.

Isä Mikael Sundkvist vastaa itse Tikkurilan kirkon palveluksista, jotka on kaikki siirretty kesä- ja heinäkuun osalta ulos pyhäkön puutarhaan. Tämän lisäksi hän on toimittanut ulkojumalanpalveluksia myös Porvoossa.

– Palvelukset on sujuneet todella hyvin. Jatkakaamme ”suotuisien ilmojen” pyytämistä, kertoo isä Mikael hymyillen.

– Kesä on seurakunnassamme useiden pyhäkköjen praasniekkojen aika. Ne tuovat iloa ja toivoa epävarmassakin tilanteessa. Osallistukaamme niihin mahdollisuuksiemme mukaan.


Lue Suomen ortodoksisen kirkon sivuilla julkaistu uutinen ”Helsingin hiippakunnassa valmistaudutaan pyhäkköjen avautumiseen” ja koronatiimin johtajan, Lahden seurakunnan kirkkoherra Jonas Bergenstadin haastattelu.

Ulkona toimitettavien jumalanpalveluksien ajankohdat ja paikat voi tarkistaa täältä. 

Teksti: Vlada Wahlstén

Kategoriat Uutiset