2.11.2018

Seurakunnanvaltuuston vuoden 2018 toisessa sääntömääräisessä kokouksessa käsitellään muun muassa seurakunnan toiminnan- ja talouden suunnitelmaa vuosille 2018-2021, vuoden 2019 talousarvioesitys sekä vahvistetaan tuloveroprosentti vuodelle 2019.

Kokous pidetään Helsingin ortodoksisen seurakunnan seurakuntasalilla (Unioninkatu 39, sisäpiha) torstaina 8. marraskuuta klo 17.

Esityslista (pdf)

Seurakunnassa ylintä päätäntävaltaa käyttää vaaleilla valittu seurakunnanvaltuusto. Valtuustolla on vuosittain kaksi sääntömääräistä kokousta. Syksyllä valtuusto kokoontuu käsittelemään talousarviota. Näiden lisäksi seurakunnanvaltuusto voi kokoontua tarvittaessa puheenjohtajan koollekutsumana.

Seurakunnanvaltuuston istunnot ovat julkisia, jollei kokouksessa käsitellä asiaa tai asiakirjaa, joka on lailla säädetty salassa pidettäväksi, tai jollei toimielin muuten painavan syyn vuoksi jossakin asiassa toisin päätä.

Tutustu tarkemmin seurakunnan päätöksentekoon ja hallintoon

Kategoriat Ajankohtaista