Kuva: Dimitri Tolonen

23.6.2021

Helsingin ortodoksisen seurakunnan neuvosto kokoontui 10. kesäkuuta Teams-viestintäsovelluksen välityksellä. Kokouksen tarkistettu pöytäkirja on luettavissa täällä. Seurakunnanneuvoston puheenjohtajana toimii Helsingin ortodoksisen seurakunnan kirkkoherra Markku Salminen.

Monikulttuurisen työn papin, läntisen alueen kanttorin ja kasvatustoimen kanttorin tehtävät sekä Hangon pyhäkön vahtimestarin toimi

Seurakunnanneuvosto päätti esittää Helsingin hiippakunnan piispalle, arkkipiispa Leolle monikulttuurisen papin tehtävän avoimeksi julistamista isä Teemu Toivosen työsuhteen päättyessä 1.8. alkaen hänen omasta toiveestaan.

Neuvosto myös päätti, että läntisen alueen kanttori Matti Jyrkisen jäädessä 1.9. alkaen eläkkeelle selvitetään pitkään määräaikaisena työskennelleen työntekijän vakinaistamista avautuvaan tehtävään. Neuvosto päätti pyytää piispalta myös kasvatustoimen kanttorin tehtävän avaamista.

Hangon pyhäkön vahtimestari Mari Backmannin irtisanouduttua ja työsuhteen päättyessä 30.6. seurakunnanneuvosto asetti seurakunnan selvittämään alueen vahtimestaritarvetta.

Seurakunnan kasvatustoimi esittäytyi neuvoston kokouksessa

Helsingin ortodoksisen seurakunnan kasvatustoimen esimies Kristiina Aminoff esitteli kokouksessa neuvostolle kasvatustointa ja sen resursseja.

Talousvalvontalautakunnan sijaan parannetaan neuvoston puheenjohtajiston ja seurakunnan esimiesten välistä yhteistyötä

Ludmila Niemen aloite talousvalvontalautakunnan perustamisesta käsiteltiin neuvoston kokouksessa. Lautakunnan perustamisen sijaan neuvosto päätti, että seurakunnan sisäistä valvontaa parannetaan neuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien sekä seurakunnan esimiesten välisen yhteistyön kautta.

Testamenttilahjoitus Tikkurilan pyhäkölle

Tikkurilan kirkko on saanut testamenttilahjoituksen, jonka neuvosto sitoutuu käyttämään testamentin ehtojen mukaisesti.

Neuvosto kokoontuu seuraavan kerran elokuussa

Seurakunnanneuvoston seuraava kokous päätettiin pitää 26.8.2021.

Teksti: Anu Miller
Kuva: Dimitri Tolonen

Kategoriat Ajankohtaista Uutiset