17.8.2017

Helsingin ortodoksisen seurakunnan hos.fi-sivusto on uudistunut. Käyttäjätutkimukseen perustunut verkkosivujen uudistushanke on toteutettu kevään ja kesän 2017 aikana. Hanke on ollut osa seurakunnan viestintästrategian mukaista digitaalisen viestinnän kokonaisuudistusta.

Verkkosivuja on suunniteltu kevään myötä yhteistyössä seurakunnan eri tiimien, luottamuselinten, seurakuntalaisten sekä referenssi- ja fokusryhmän kanssa. Suunnittelun eri vaiheissa on tehty tutkimusta ulkopuolisen kumppanin kanssa ja sivustokehitys on alistettu jatkuvasti myös ulkoiselle palautteelle, jonka myötä muun muassa sivuston rakennetta on selkiytetty.

Keskeistä sivustokehityksessä on ollut käyttäjälähtöisyys, käytettävyys ja esteettömyysnäkökulma. Tavoitteena on ollut huomioida entistä paremmin seurakuntalaisten tarpeet sekä tuoda selkeämmin esiin seurakunnan jäsenilleen tuottamat palvelut. Kehitystyössä on kiinnitetty erityisesti huomiota myös käytettävyyteen mobiililaitteilla.

Jumalanpalvelukset keskiössä

Käyttäjäpalautteen myötä muun muassa jumalanpalvelus– sekä tapahtuma- ja toimintakalenterit on tuotu etusivulle. Tapahtumakalenteri täydentyy elokuun aikana uuden kirkkovuoden ja toimintakauden alkaessa. Uusia sisältökokonaisuuksia ovat muun muassa kirkkovuoden kulkua merkitsevä kirkkovuosijana sekä kunkin päivän lukukappaleet sekä pyhien elämäkertatekstit, jotka ovat luettavissa 1. syyskuuta alkaen.

Toimintaa ja palveluja eri kohderyhmille

Sivuston tule mukaan -osiossa on kuvattu toimintoja niin seurakunnan eri ikäryhmille, kirkkoa lähestyville kuin vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneille.

Tietoa seurakunnasta ja päätöksenteosta

Sivustolle on palautteen perusteella toteutettu myös erilliset tietoa seurakunnasta ja päätöksenteko -osiot. Päätöksenteko ja hallinto -sivulle on koottu tietoa seurakunnan organisaatiosta, luottamuselimistä sekä seurakuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksista.

Verkkosivuston kirkot-osioon on puolestaan koottu tiedot seurakunnan sekä seurakunnan alueella muiden yhteisöjen ylläpitämistä pyhäköistä. Uutena sisältönä kirkkojen yhteydestä löytyvät myös esteettömyystiedot.

Uusi visuaalinen ilme

Sivustouudistuksen yhteydessä myös seurakunnan visuaalinen ilme on uudistunut. Seurakunnan uusi logo julkistettiin aikaisemmin keväällä. Tänä vuonna seurakunnalla on rinnakkain käytössä myös 190-vuotisjuhlavuoden tunnus.

Venäjänkielisten sivujen osalta on palautteen perusteella selkiytetty sivuston sisältöä ja rakennetta kohderyhmälähtöisesti.

Helsingin ortodoksisen seurakunnan uudistetut sivut julkistetaan pyhän pappismarttyyri Aleksander Hotovitskin muistopäivän edellä. Vuosina 1914–1917 seurakunnan kirkkoherrana toiminut Aleksander Hotovitski tunnetaan sananjulistajana ja kirkon tiedonvälityksen vaikuttajana, joka perusti myös Ortodoksiviestin varhaisen edeltäjän.

– Seurakunnan kirkkoherrana olen ilahtunut, että sivuston uudistus on tehty ajatellen eri kohderyhmiä, niin seurakuntalaisia kuin kirkostamme kiinnostuneita. Toivon, että ilosanoma, jota kirkkomme edustaa, leviää sivuston kautta. Seurakunnan toiminnot ovat avoimia kaikille ja kutsuvat kaikkia osallisuuteen sekä merkityksien kokemiseen, kirkkoherra Markku Salminen kuvaa sivustouudistuksen tavoitteita.

Seurakunnan uudistettujen verkkosivujen sisältöä kehitetään ja täydennetään sivuston jatkokehityksen yhteydessä. Anna palautetta sivustosta palautelomakkeen kautta.

Seurakunnan uudistunut verkkosivusto on toteutettu yhteistyössä Aste Helsinki Oy:n kanssa. Käyttäjätutkimukset sekä fokusryhmähaastattelut on toteuttanut Adage Oy.

Teksti ja kuva: Miro Järnefelt

Kategoriat Uutiset