Katekumeenit eli kasteoppilaat liitettiin kirkkoon Uspenskin katedraalissa, pääsiäisen edellä, suurena lauantaina 2017. Aikaisemmin kasteen saaneet liitetään kirkkoon mirhavoitelun kautta.

16.1.2018

Helsingin ortodoksiseen seurakuntaan kuului viime vuoden päättyessä 19913 henkeä, ilmenee Suomen ortodoksisen kirkon vuoden 2017 väestötilastosta. Jäsenmäärä pysyi lähes edellisvuoden (19929) tasolla. Viime vuoden jäsenmäärään sisältyy myös seurakuntaan kuuluva ulkomailla vakinaisesti asuva jäsenistö, johon kuului yhteensä 937 henkeä.

Kirkon väestötilastossa seurakuntaan kirjattiin eniten kirkkoon liittyjiä (298) koko kirkon osalta. Kirkosta luopuneita (335) seurakunnassa oli kuitenkin enemmän. Lukuja tarkastellessa on huomioitava kirkollisten toimitusten ja väestötietojärjestelmän eri tilastointitavat. Kirkkoon liittyjien määrä sisältää väestökirjanpidollisista syistä 83 henkeä, jotka ovat viime vuoden aikana kastettu seurakunnassa kirkon jäseneksi, mutta kirjattu väestötietojärjestelmään ennen varsinaista kastetoimitusta.

Tämän vuoksi kirkon väestötilastoihin merkitty kastettujen (113) ja kuolleiden (159) välinen suhdeluku on tosiasiassa Helsingin ortodoksisen seurakunnan osalta myönteinen. Kasteita toimitettiin seurakunnassa viime vuonna yhteensä 196. Vastaavasti varsinaisia kirkkoon liittyjiä oli viime vuonna yhteensä 215. Seurakunnan kokonaisjäsenmäärä väheni toisena vuotena peräkkäin, joka johtui siis erityisesti kirkkoon liittyneiden ja kirkosta luopuneiden suhdeluvusta.

– Luvut antavat meille signaalin, että emme ole täysin osanneet vastata hengellisten etsijöiden tarpeisiin, sillä kirkkoon liittyjien määrä on alhaisempi. Ilahduttavaa on kuitenkin havaita, että kasteiden määrä ei ole sitä vastoin merkittävästä vähentynyt. Meidän tulee kuitenkin kantaa huolemme jokaisesta kirkosta eroajasta, kirkkoherra Markku Salminen painottaa.

Muuttosuhde Helsingin ortodoksisen seurakunnan osalta oli vuonna 2017 myönteinen. Suomen ortodoksisen kirkon väestön painopiste on viime vuosina siirtynyt yhä selvemmin Etelä-Suomeen. Helsingin hiippakuntaan kuului viime vuonna edelleen yli puolet koko kirkon jäsenistä.

Koko Suomessa ortodoksiseen kirkkoon kuului viime vuoden lopulla yhteensä 60 186 henkeä. Helsingin ortodoksiseen seurakuntaan kuuluu siis lähes kolmannes kaikista Suomen ortodokseista. Pelkästään pääkaupunkiseudulle on sijoittunut yli neljännes koko ortodoksisen kirkon väestöstä.

Helsingin ortodoksisen seurakunnan jäsenmäärä on pysynyt 20 000 tienoilla jo viitenä vuotena peräkkäin. Seurakunta kattaa lähes koko Uudenmaan alueen ja on suurin Suomen ortodoksisista seurakunnista.

Valtakunnallisesta jäsenmäärän kehityksestä voit lukea lisää Suomen ortodoksisen kirkon sivuilta.

Teksti: Miro Järnefelt

Kuva: Vlada Wahlstén

Kategoriat Ajankohtaista