Kuvakaappaus rukouspalveluksesta Uspenskin katedraalissa.

5.6.2020

Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa Leo suree Yhdysvaltoja ja koko maailmaa ravistelleita Minnesotan tapahtumia, jossa poliisiväkivallan seurauksena kuoli tummaihoinen mies. Arkkipiispa Leo kutsuu 5.6. kirjeessään kaikkia Helsingin hiippakunnan pappeja liittymään yhteiseen rukoukseen, jossa anotaan varjelusta tarvitsevien puolesta.

– Kristittyinä meidän on herkeämättä työskenneltävä rauhan olemassaolon turvaamiseksi ja tuettava sen vaalimista. Kirkon on otettava rohkeasti kantaa siihen, mikä on oikein ja mikä väärin. Edessämme avautuneessa tilanteessa meidän on surtava epäoikeudenmukaisuuksien uhrien rinnalla, rukoiltava niiden puolesta, jotka ovat vihan ja pelon vallassa, oltava niiden tukijoita, joilla ei ole auttajaa, mutta ennen kaikkea meidän on osoitettava ehdotonta lähimmäisenrakkautta ja armoa, kirjoittaa arkkipiispa Leo seurakuntiin lähettämässään kirjeessä 5.6.

Kirjeessään arkkipiispa kutsuu Helsingin hiippakunnan jokaisen pyhäkön pappia ja kaikkia seurakuntalaisia liittymään mukaan rukoukseen kaikkien pyhien sunnuntaina 7.6.

Seurakuntamme kaikilla alueilla yhdyttiin rukoukseen ja toimitettiin rukouspalvelus liturgian päätteeksi. Suurin osa jumalanpalveluksista toimitettiin ulkona.

Uspenskin katedraalissa toimitettiin rukouspalvelus varjelusta tarvitsevien puolesta liturgian jälkeen. Jumalanpalvelus lähetettiin suorana verkkolähetyksenä seurakunnan YouTube-kanavalla, ja sitä pystyi seurata äänentoiston ja näytön välityksellä myös Uspenskin katedraalin tasanteelta.

Rukouspalvelus lähetettiin kello 11:30 (tallenteella noin kello 1 tunti 35 minuuttia).

Rukouspalveluksen toimitti Helsingin ortodoksisen seurakunnan kirkkoherra Markku Salminen. Palveluksen aluksi isä Markku luki arkkipiispa Leon tervehdyksen, jonka voi lukea kokonaisuudessaan myös täältä (Suomen ortodoksisen kirkon sivut).

Kirkkoherra luki myös seurakuntamme neuvoston kannanoton, joka joka yhtyi arkkipiispa Leon viestiin. ”Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen, rasismi on luomistyön pilkka. … Seurakunnan tehtävänä on puolustaa kaikkein heikoimpia lähimmäisiä.”, kiteytettiin lausunnossa.

Kirkkoherra pitää ajankohtaista palvelusta erittäin tärkeänä

Seurakuntamme kirkkoherra Markku Salminen pitää erittäin tärkeänä, että pyhäköissämme toimitetaan rukouspalvelus juuri nyt.

– Rukous on aina ollut kirkon vahvin tapa vaikuttaa ja puuttua epäkohtiin. Maailmaa ravistelleet tapahtumat ovat osuneet juuri helluntaihin, yhteisen rukouksen ja kirkon syntymän juhlaan, ja mielenosoituksia on järjestetty helluntaiviikolla. Yhteensattumassa voi helposti nähdä syvällisemmän merkityksen. Ensimmäisenä helluntaina Pyhä Henki laskeutui tulisten kielten muodossa yhdessä rukoilevien päälle. Kirkkomme syntyi, ja Jumalan pelastussuunnitelma ulottui koskemaan kaikkia ihmisiä, maita ja kansoja. Kuten apostoli Paavali kirjoitti, enää Jumalan edessä ei ole kreikkalaista tai juutalaista, tai kuten voisimme tähän lisätä, tummaihoista tai valkoihoista.  Ja juuri tällaisena aikana saimme järisyttävän muistutuksen siitä, ettei tasa-arvo edelleenkään toteudu maailmassamme. Siksi meidän on tärkeä kokoontua yhteen rukoilemaan. Koronaviruspandemian vuoksi emme voi suurella joukolla kokoontua yhteen, mutta voimme rukoilla kaikki samanaikaisesti juuri siellä, missä olemme. Tahoillamme tapahtuva rukous on merkityksellistä ja etäisyydestä huolimatta tuo meidät Kristuksessa yhteen.

Kirkossamme toimitetaan rukouspalveluksia monenlaisissa tilanteissa. Arkkipiispa Leo on lähettänyt seurakuntiin ohjeistuksen siitä, kuinka palvelus tulee toimittaa 7.6. Tässä rukouspalveluksessa lauletaan  tropari ja kontakki rakkauden enenemiseksi.

– Tarvitsemme kaikki enemmän rakkautta ja rasismi on juuri rakkaudettomuuden osoitus, joka osoittaa kuinka kaukana olemme vielä Jumalan pyhyydestä. Kirkkomme pyhien joukossa on erilaisista taustoista olevia ihmisiä, joiden elämän Jumala on osoittanut olevan hurskasta. Rasismi kohdistuu siis myös pyhyyteen, mikä on kristitylle mahdoton ajatus, linjaa isä Markku.

– Kirkko haluaa osoittaa itselleen ominaisella tavalla, rukouksella, että asia on tärkeä ja Jumalan avulla voimme rakkaudella voittaa vihan ja eriarvoisuuden. Rukous rakkauden enenemiseksi tuokoon lohtua kaikille ihonvärin, kielen, vammaisuuden tai minkä tahansa muun syrjivän seikan tai asenteen takia kärsiville. Ja niille, jotka identifioituvat enemmistöön tai parempiin kuuluviksi antakoon rukous voimaa löytää myötätuntoa ja rakkautta lähimmäisiä kohtaan.

Kategoriat Uutiset