USKOT-foorumin tärkein työala on yhteiskuntarauha, toteaa puheenjohtajaksi kaksivuotiskaudelle 1.3. valittu isä Heikki. Kuva: Kateryna Chyhryn

2.3.2023

Seurakuntamme venäjänkielisestä seurakuntatyöstä vastaava pappi, rovasti Heikki Huttunen valittiin 1.3. Suomen Ekumeenisen Neuvoston edustajana USKOT-foorumin puheenjohtajaksi seuraavaksi kahdeksi vuodeksi. USKOT-foorumi valitsi uuden hallituksen vuosikokouksensa yhteydessä.

Tuore puheenjohtaja oli mukana perustamassa USKOT-foorumia Suomen Ekumeenisen Neuvoston pääsihteerinä ja hän on ollut USKOT-foorumin ihmisoikeusjaoston jäsen vuodesta 2019.

Isä Heikki on kiitollinen saamastaan vastuusta ja näkee työn merkittävänä rauhanedistäjänä:

”Uskontojen yhteistyö edistää yhteiskuntarauhaa. Se tarkoittaa sitä, että haluamme kunnioittaa toisia ihmisiä ja elää rauhassa kaikkien eritaustaisten naapuriemme kanssa. Paras lahja, jonka voimme tuoda tähän yhteyteen, on oma ortodoksinen uskomme. Jos elämme aidosti ortodoksisina kristittyinä ja rakastamme kaikkia lähimmäisiämme, todistamme uskostamme ja rakennamme hyvää elämää omassa elinympäristössämme.”

Isä Heikki näkee, että Suomessa on meneillään murros uskonnon suhteessa julkiseen valtaan ja tilaan. Tämä ei hänen mukaansa tarkoita hengellisyyden ja uskon merkityksen häviämistä, vaan sen ilmauksien muuttumista.

”Tässä muutoksessa USKOT-foorumilla on erittäin merkittävä tehtävä uskontokuntien äänenä yhteiskunnassa. Uskonnon merkitys korostuu, kun maailma ympärillämme myllertää. Sota naapurimaassa, ilmastonmuutos kaikkialla maailmassa ja ihmisten hätä lähellä ja kaukana pelottavat meitä. Usko antaa voimia kestää tätä kaikkea, mutta se antaa myös voiman toimia. Tehtävämme ortodoksisina kristittyinä on nähdä kaikki hyvän tahdon ihmiset, ottaa oppia heiltä ja toimia yhdessä oikeudenmukaisuuden ja rauhan puolesta.

Huttunen näkee USKOT-foorumin työn tavoitteena yhä laajemman uskontojenvälisen rauhantyön:

”USKOT-foorumin tärkein työala on yhteiskuntarauha, jota rakennamme keskinäisen dialogimme kautta ja yhteistyössä julkisen vallan kanssa. Hyvä esimerkki myönteisestä vaikuttamistyöstämme on uskonnonvapauden huomioon ottaminen säädettäessä uutta lakia eläinten hyvinvoinnista”.

Tulevalle hallituskaudelle Huttunen toivookin enenevää yhteistyötä valtionhallinnon kanssa järjestön ydintavoitteiden parissa:

”Pyrimme olemaan oikeissa pöydissä keskustelemassa, kun eduskuntavaalien jälkeen luodaan uutta hallitusohjelmaa. Lähtökohtana on uskonnonvapaus ja sen positiivinen tulkinta. Se merkitsee yhdenvertaisuutta eri uskontotraditioiden noudattajille suhteessa kaikkiin maamme asukkaisiin ja edellyttää hyvää uskontolukutaitoa.”

USKOT-foorumin varapuheenjohtajiksi nimettiin Gölten Bedretdin Suomen Islam-seurakunnasta, Yvonne Westerlund Suomen Juutalaisten Seurakuntien Keskusneuvostosta ja Timo Koponen Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta. Hallituksen muita jäseniä ovat Pia Jardi Suomen Islamilaisesta Neuvostosta (henkilökohtainen varajäsen Nahla Hewidy), Laura Huovinen Suomen evankelis-luterilaisesta kirkosta (henkilökohtainen varajäsen Jyri Komulainen), Irma Rinne Suomen Buddhalaisesta Unionista (henkilökohtainen varajäsen Huija Lindeberg) ja Gurmann Saini Suomen Hindufoorumista(henkilökohtainen varajäsen Kenneth Kairenius). 

Suomen ortodoksinen kirkko kirkko on USKOT-foorumin jäsen Suomen Ekumeenisen Neuvoston kautta.

Lähde: USKOT-foorumin tiedote

Kategoriat Ajankohtaista Uutiset