Kuva: Dimitri Tolonen

17.9.2021

Saarna 12.9.2021

Sunnuntai ristin ylentämisen edellä.

+ Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.

Tänään on sunnuntai ristin ylentämisen juhlan edellä. Kuulimme evankeliumin kohdan, jossa Vapahtaja sanoo selkeästi ja syvällisesti mitä risti merkitsee.

Mooses ylensi erämaassa käärmeen, ja se oli merkki Israelin kansalle siitä, että Jumala pelastaa kansansa. Kun meidän Herramme viittaa tähän, Hän puhuu siitä, kuinka Hänet tullaan ylentämään ristille. Se on kauhea ja järkyttävä vertaus, koska ristille ylentäminen merkitsee häpeällistä kidutuskuolemaa, kaiken kansan nähden. Kuitenkin se samalla julistaa Jumalan kunniaa: Hän, joka on ylhäällä, tulee alas asti, kuolemaan asti, ja tämä alentuminen ja ristille nouseminen tarkoittaa sitä, että Hän pelastaa kansansa. Vertauskuva on sama kuin käärmeen ylentäminen erämaassa, mutta äärettömästi merkityksellisempi ja laajempi.

Jumalan rakkaus tulee ilmi siinä, kuinka Hän alentaa itsensä ihmisten luokse ja kuinka Hän ristin kautta lahjoittaa elämän ja kunnian/kirkkauden ihmisille. Jumalan rakkaus ei ole filosofiaa tai abstrakti käsite, vaan todellinen tapahtuma. Evankeliumi käyttää kreikan kielen verbimuotoa, joka tarkoittaa, että rakkaus tapahtuu tässä ja nyt, ei periaatteen tasolla tai jossain kaukana tulevaisuudessa.

Jumala rakastaa koko maailmaa. Hän ei pelasta vain yhtä kansaa, tai omaa laumaansa, ei edes vain niitä, jotka uskovat Häneen, ei pelkästään ortodokseja tai pelkästään kristittyjä. Jumalan rakkaus ulottuu koko maailmaan, kaikkiin ihmisiin. Jumalan antama pelastus on tarkoitettu koko ihmiskunnalle, koko maailmalle.

Jumalan rakkaus on kokonaisvaltaista ja täydellistä. Jumala ei rakasta meitä etäisesti, rakkaus ei ole Hänen työkalunsa tai toimintansa seurausta. Jumala rakastaa meitä niin paljon ja niin täydellisesti, että Hän antaa meille kaikkensa, Poikansa, oman itsensä. Kun Jumala syntyy ihmiseksi, Hän todella tulee yhdeksi meistä, asettuu alttiiksi ihmisen synnille ja väkivallalle, ja lopulta ihmiset, Hänen omat lapsensa, ristiinnaulitsevat Jumalan. Risti on elämän lahja meille, keskellä kuolevaa maailmaa.

Jumala ei meitä tuomitse. Me tuomitsemme itse itsemme, kun käännymme pois rististä, pois Jumalan rakkaudesta, kun käännymme tämän kuolevan maailman puoleen, missä millään ei ole mitään merkitystä, ei mitään ikuisuutta.

Jumalan rakkauden ääretön lahja tarjotaan meille, niin että voisimme uskoa siihen, turvautua siihen, päästä mukaan Jumalan rakkauteen. Ikuinen elämä tarkoittaa elämän täyteyttä, elämän turmeltumattomuutta. Ikuinen elämä on näköala, joka antaa kaikelle merkityksen ja joka ulottuu ikuisuuteen. Ikuinen elämä annetaan meille tässä ja nyt, ei teoriassa eikä kaukaisessa tulevaisuudessa kuoleman jälkeen. Jumalan rakkaus ja Ikuinen elämä murtautuu ristin ja ylösnousemuksen kautta tähän maailmaan, tänään, tähän elämään, jota itse kukin meistä elää joka päivä. 

 Teksti: Rovasti Heikki Huttunen

Kategoriat Ajankohtaista Uutiset