Itä-Helsingissä toimiva seurakunnan Myllypuron kappeli on omistettu pyhittäjä Aleksanteri Syväriläisen muistolle.

15.9.2017

Syvärin Pyhän Kolminaisuuden luostarissa Venäjällä vieraillut seurakunnan pyhiinvaeltajaryhmä sai osakseen harvinaisen siunauksen, kun luostarin igumeni Antonij luovutti Myllypuron kappeliin pyhittäjä Aleksanteri Syväriläisen reliikin eli pyhäinjäännöksen 10. syyskuuta.

Reliikin luovuttaminen oli esillä kaksi vuotta sitten luostarin hallinnollisen johtajan, Tihvinän ja Lotinapellon piispan Mstislavin aloitteesta. Pyhäinjäännöstä ei kuitenkaan voitu luovuttaa heti, sillä reliikit kuuluvat piispojen vastuualueeseen. Pastori Jyrki Penttosen kanssa Itä-Helsingin ortodoksit ry:n järjestämällä pyhiinvaellusmatkalla aiemmin käydyt keskustelut konkretisoituivat tänä vuonna. Tämänvuotisen pyhiinvaellusmatkan yhteydessä reliikki luovutettiin ryhmälle metropoliitta Ambrosiuksen siunauksella.

Reliikin luovutuksen jälkeen pyhiinvaeltajat kulkivat juhlallisessa saatossa ensin Pyhän Kolminaisuuden ilmestyspaikan kappeliin ja sieltä pyhän lähteen kappeliin, jossa pyhittäjä Aleksanterille perimätiedon mukaan ilmestyi Jumalansynnyttäjä. Täällä pyhiinvaeltajat saivat mahdollisuuden kunnioittaa lahjoitettua reliikkiä ensimmäisen kerran.

Pyhiinvaellusmatkan yhteydessä tutustuttiin myös Ojatin ja Vasojärven luostareihin sekä Aunuksen ortodoksiseen kirkkoon.

– Pyhiinvaelluksilla hiljentyminen ja rauhoittuminen sekä yhteyden luominen Pyhittäjä Aleksanterin kappelin ja luostarin välillä on erityisen tärkeää, Itä-Helsingin ortodoksit ry:n puheenjohtaja Marketta Haapsaari kuvaa pyhiinvaelluksien merkitystä yhteisölle.

Itä-Helsingin ortodoksit ry järjestää pyhiinvaelluksen Syvärin luostariin joka toinen vuosi. Välivuosina tutustutaan johonkin muuhun kirkolliseen kohteeseen. Tämän syksyn matka oli jo viides pyhiinvaellus Syvärille. Pyhiinvaeltajat osallistuivat luostarin jumalanpalveluksiin ja toimittivat molebenin eli rukouspalveluksen Pyhittäjä Aleksanterin maatumattomien jäännösten äärellä.

Yhdistys hankkii pyhiinvaellusmatkoilta myös kappelin tarpeistoa yhteisön hyväksi. Varat kirkollisen esineistön hankkimiseen saadaan vapaaehtoisten voimin järjestetyistä kirkkokahveista. Tällä kertaa Pietarista ostettiin muun muassa useita ponomarin pukuja sekä runsaasti ikoneja ja suitsutuspihkaa. Näin palveluksissa kannettu suitsutusuhri on aivan konkreettisesti annettu lahja Jumalalle.

Myllypuron pyhittäjä Aleksanteri Syväriläisen kappeliin luovutettu reliikki asetetaan kansan kunnioitettavaksi, kun se on valmisteltu asianmukaisesti pyhäinjäännöslippaaseen.

Teksti: Kirsi-Maria Hartikainen

Kuva: Miro Järnefelt

Reliikki on kirkon kanonisoiman pyhän henkilön ruumiillisista jäännöksistä käytetty nimitys. Reliikkiä säilytetään kirkossa tai rukoushuoneessa pyhäinjäännöslippaassa.

Kategoriat Uutiset