Pyhän Kolminaisuuden kirkon kirkonkellot on kunnostettu ja asennettu takaisin paikoilleen vuoden 2023 marraskuussa. Teksti ja kuva: Vlada Wahlsten

9.5.2024

Pyhän Kolminaisuuden kirkon 20.5. alkavaksi suunniteltu mittava peruskorjaus siirtyy myöhempään ajankohtaan ja jo tehdyt remontin valmistelut keskeytetään.

Kiinteistölautakunta päätti peruskorjauksen keskeyttämisestä 8.5. kokouksessaan. Kiinteistölautakunnan ja kirkkoherra Markku Salmisen mukaan päätös perustui ensisijaisesti 7.5. tiedoksi tulleeseen kirkollishallitukselle tehtyyn oikaisuvaatimukseen ja toissijaisesti myös markkinaoikeudessa olevaan valitukseen ja uhkasakkoon.

Helsingin ortodoksinen seurakunta on 7.5. saanut kirkollishallitukselta lausuntopyynnön koskien kolmen valtuutetun 4.5. kirkollishallitukselle tekemää oikaisuvaatimusta. Oikaisuvaatimus koskee valtuuston 18.4. kokouksen laillisuutta. Kirkollishallituksen tulee oikaisuvaatimuksen myötä ratkaista, oliko kokous laillisesti koollekutsuttu.

Oikaisuvaatimuksen kohteena olleessa valtuuston kokouksessa päätettiin Pyhän Kolminaisuuden kirkon peruskorjauksen 300 000 euron suuruisesta lisäbudjetista.

Kiinteistölautakunta katsoi, ettei seurakunnalla ole enää edellytyksiä jatkaa remontin valmisteluja, kun korjauksen toteuttamiseen ei ole tarvittavaa kokonaisbudjettia. Valuuston 18.4. kokouksen päätöksiä ei voida panna toimeen ennen kuin kirkollishallitus on ratkaissut oikaisuvaatimuksen.

Kirkollishallitukselle tehty oikaisuvaatimus ei kohdistu kokouksen sisältöön tai lisäbudjettiin, vaan kokouksen koollekutsumisen laillisuuteen. Neuvosto oli pyytänyt arkkipiispaa kutsumaan kokous koolle ja arkkipiispa oli määrännyt kokouksen puheenjohtajaksi kirkkoherra Markku Salmisen. Arkkipiispa Leo ei ole niinikään vahvistanut valtuuston puheenjohtajavaalia. Kaikki osapuolet ovat kuitenkin olleet yhtä mieltä Pyhän Kolminaisuuden kirkon peruskorjauksen tarpeesta ja merkityksestä.

Keskeyttämispäätökseen vaikutti myös se, että seurakunta oli 5.4. saanut markkinaoikeudesta hasteen koskien peruskorjauksen 14.3. suoritettua kilpailutusta. Valituksen markkinaoikeuteen oli tehnyt kilpailutuksen hävinnyt osapuoli. Seurakunnalle oli määrätty 50 000€ suuruinen uhkasakko, mikäli korjaus aloitetaan ennen asian ratkaisua markkinaoikeudessa. Tähän oli kuitenkin mahdollista hakea muutosta ja lupaa aloittaa korjaus. Tämän vuoksi seurakunta ei ollut haasteen saatuaan keskeyttänyt remontin valmisteluja, vaan selvittänyt eri vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia asian ratkaisemiseksi. Korjauksella katsottiin olevan kiire useista syistä, kuten työolosuhteiden liittyvistä parannustarpeista. Nyt nämä valmistelut kuitenkin keskeytettiin toistaiseksi.

Oikaisuvaatimuksen käsittely kirkollishallituksessa on kesken ja asia on vasta laitettu vireille. Myös markkinaoikeudessa ollut valitus jäi kesken. Ei siis ole päätöstä siitä, että seurakunta olisi syyllistynyt tai ollut syyllistymättä kilpailutuksessa virheeseen.

Pyhän Kolminaisuuden kirkko viettää vuonna 2027 vihkimisensä 200 vuotisjuhlaa. Korjaukset on tarkoitus toteuttaa ennen pyhäkön ja samalla koko seurakunnan kahden vuosisadan juhlaa.

Kiinteistölautakunnan 8.5. kokouksen pöytäkirja

………………………………..

Uutisen korjaukset ja päivitykset:

Korjattu 9.5.: Uutisesta poistettu oikaisuvaatimuksen tehneiden valtuutettujen nimet.

Korjattu 11.5: Taustoitettu kiinteistötoimen päätökseen vaikuttaneita syitä sekä lisätty tieto markkinaoikeuden antamasta uhkasakosta ja asian vireilletulosta markkinaoikeudessa.

Kategoriat Ajankohtaista Uutiset