Pyhät Apostolit Pietari ja Paavali kuvattuna ikonissa Uspenskin katedraalissa. Kuva: Vlada Wahlstén

27.6.2023

Kesäkuun 29. päivänä pyhä kirkkomme viettää kahden suuren apostolin, Pietarin ja Paavalin, muistoa. Heitä nimitetään korkeimmiksi apostoleiksi ja maailman opettajiksi. Paljon he ovatkin työskennelleet Jumalan valtakunnan levittämiseksi, paljon he ovat kestäneet kärsimyksiä sekä vainoja ja ovat jättäneet meille lähetyskirjeissään kristillisen elämän ja kristinuskon lait.

Kirkkomme kuvaa Pietarissa ihmistä, joka ensin luopuu Jeesuksesta, mutta sitten katuu. Paavalissa puolestaan sellaista, joka ensin vastustaa, mutta sitten liittyy Jeesuksen seuraajiin. Molemmat apostolit koettivat sitten sovittaa tekonsa todellisella katumuksella ja uutteralla toiminnalla Jumalan kunniaksi ja lähimmäistensä pelastukseksi.

Pietarin ja Paavalin juhlaa seuraavaa päivää vietetään niiden kahdentoista apostolin kunniaksi, jotka Herra oli valinnut Hänen oppinsa levittäjiksi koko maailmalle.

Sana apostoli merkitsee lähettilästä. Valittuaan apostolinsa Herra antoi heille voiman Hänen nimessään tehdä ihmetekoja ja sanoi, että kun Jumalan Poika istuutuu kunniansa valtaistuimelle, istuvat nämäkin kahdelletoista valtaistuimelle tuomitsemaan Israelin kahtatoista sukukuntaa.

Herra ilmoitti apostoleilleen, että heidän tulee kärsiä paljon. Viimeisenä iltana ennen kärsimyksiään Jeesus Kristus asetti Pyhän Ehtoollisen sakramentin. Hän pesi opetuslastensa jalat, selitti heillä pyhän oppinsa ja lupasi Lohduttajan, Totuuden Hengen, joka oli opastava heidät totuuteen ja vahvistava heitä heidän kilvoituksessaan. Hän käski heitä rakastamaan toinen toisiaan, kuten Hän oli rakastanut heitä, sanoi heitä ystävikseen ja rukoili heidän sekä kaikkien niiden puolesta, jotka uskoivat Häneen.

Ylösnousemisensa jälkeen Vapahtaja ilmestyi useita kertoja apostoleilleen. Hän käski heitä viipymään Jerusalemissa, kunnes he saisivat Pyhän Hengen. Ennen taivaaseen menemistään Hän sanoi opetuslapsilleen:”Menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.” (Matt. 28:19-20)

Pyhät apostolit täyttivät opettajansa käskyn ja viipyivät Jerusalemissa, kunnes saivat Pyhän Hengen lahjat. Pyhän Hengen vahvistamina he pelkäämättä julistivat Jumalan sanaa, kärsivät vainoja, vankeutta ja tuskia. Mutta vainoista huolimatta Jumalan sana levisi lyhyessä ajassa yli silloisen tunnetun maailman.

Pyhän Hengen vahvistamina apostolit suorittivat yli-inhimillisen työn, jonka voi suorittaa vain Jumalan avulla. Herra siunaa työn, joka tehdään rakkaudesta Häneen ja lähimmäiseen. Tehkäämme Herralle otollisia töitä! Silloin Hän ei jätä meitä, vaan siunaa toimemme ja elämämme.

Pastori Joosef Vola
Itä-Helsingin alueen pappi

Teksti on julkaistu ensimmäisen kerran seurakunnan sivuilla vuonna 2022. 


Seurakunnan alueella Orimattilan tsasouna on pyhitetty apostoli Pietarin ja Paavalin muistolle ja tsasounalla vietetään 29.6. temppelijuhlaa. Liturgia toimitetaan kello 10 alkaen. Lämpimästi tervetuloa juhlaan!

Katso kaikkien jumalanpalveluksien aikataulut ja pyhäkköjen yhteystiedot: hos.fi/jumalanpalvelukset

Kategoriat Uutiset