Kuvituskuva Valamon luostarin pääkirkosta 2022: Haminan piispa Sergei (vas.) Kuopion ja Karjalan metropoliitta Arseni, Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa Leo ja Oulun metropoliitta Elia.

9.4.2023

KRISTUS NOUSI KUOLLEISTA! 

Kertomus Kristuksen ylösnousemuksesta herättää epäilyksiä, mutta myös uskoa ja toivoa. Kristitylle pääsiäinen on nimenomaan uskon juhla. Sanoma Kristuksen ylösnousemuksesta herätti myös Vapahtajan opetuslapsissa epäilyksiä, mutta ne hälvenivät lopulta Kristuksen ilmestyttyä kuolemansa jälkeen heille suljettujen ovien takana ja moitittua heidän epäuskoaan. Sanoma ylösnousemuksesta on otettava vastaan uskossa ja kristityn on luotettava siihen totuutena. 

Herran pääsiäinen on uskon juhla myös siinä mielessä, että sen sanoma antaa uutta voimaa hengelliseen elämään ja toivoa henkilökohtaiseen uskoomme. Olemme eläneet suuren paaston neljäkymmentä päivää ja lisäksi sitä seuranneen suuren viikon tapahtumat puhdistuaksemme ottamaan vastaan Herran pääsiäisen uskoa vahvistavan sanoman. Ylösnousemusjuhlana saamme ottaa vastaan kutsun: ”Tulkaa, kaikki uskovaiset, kumartaen kunnioittakaamme Kristuksen pyhää ylösnousemista, sillä katso, ristin kautta tuli ilo kaikkeen maailmaan!”  

Pääsiäisen ylösnousemuksen sanoma kietoutuu ristinpuuhun. Vapahtajamme puhdisti ristinkuolemallaan paratiisipuun kautta tulleen ihmisen lankeemuksen. Juuri sen tähden kirkkoveisu kehottaa kaikkia uskovaisia kumartaen kunnioittamaan Kristuksen pyhää ylösnousemista. Syvemmin ymmärrettynä kunnioittava kumartaminen merkitsee sitä, että koko elämämme tulee olla Kristuksen ylösnousemisen ylistystä ja kilvoittelumme tulee todistaa uskosta kolmantena päivänä haudasta ylösnousseeseen Vapahtajaan. 

Ylistämme ylösnoussutta Kristusta aina, kun teoillamme ja puheillamme osoitamme uskomme siihen, että Herramme elää ja että Hän on meidän elämämme Valtias. Ylistämme ylösnoussutta myös olemalla kuuliaiset Kristuksen opetuksille ja etsimällä kirkosta voimaa ja viisautta elämäämme. 

Pääsiäisen ytimessä on sanoma eläväksitekevästä rististä. Risti merkitsee kristitylle hyvyyden voittoa pahuudesta, rakkauden voittoa vihasta, Jumalalle mieluisien tekojen tekemistä synnin sijaan ja elämän voittoa kuolemasta. Saakoon se olla sitä myös tänä epävakaana aika ja meidän kauttamme maailmassa, jossa me elämme ja palvelemme ylösnoussutta Herraa. 

Antakoon pääsiäisen sanoma meille uutta voimaa ja intoa ylistää kolmantena päivänä haudasta ylösnousutta Vapahtajaa ja toivotta: Kristus nousi kuolleista! 

Arkkipiispa Leo          

Metropoliitta Arseni    

Metropoliitta Elia                 

Piispa Sergei