Helsingin ortodoksinen seurakunta muisti ylioppilaita ruusuin ja stipendein. Kuva: Vlada Wahlstén

3.6.2023

Helsingin ortodoksisen seurakunnan kasvatuksen pappi Sergei Petsalon puhe ylioppilaille 30. toukokuuta pidetyssä ylioppilaiden juhlassa Helsingin seurakuntasalilla: 

Rakkaat nuoret,

Kirkkovuoden kierrossa elämme parhaillaan helluntain jälkijuhlaa. Helluntaina Kristuksen opetuslasten ja apostolien päälle vuodatettiin Pyhä Henki, jonka innoituksella he ryhtyivät julistamaan ilosanomaa Kristuksen ylösnousemuksesta koko maailmalle ja alkoivat kalastaa kirkkoon Pyhän Hengen armolahjan syötein ihmisiä. Helluntaina Kirkko siis aloitti maanpäällisen työnsä ja tehtävänsä.

Tuo Pyhä Henki on Jumalan kolmas Persoona ja Hän näyttäytyy maailmalle jumalallisena energiana ja rakkautena. Sama Henki toimii kirkossa, saa kaiken kukoistamaan, tekee kaiken täydelliseksi ja tekee meidät eläviksi, ja jonka avulla voi tapahtua ihmeitä. Oikeastaan Pyhän Hengen avulla tai Pyhässä Hengessä meidän tulisi elää koko elämämme.

Paitsi vuodenajan ja kirkkovuoden kierrossa elämme kevätaikaa, niin myös teidän elämässänne on meneillään suorastaan elämänne kevät. Olette leikkauspisteessä, vanhan lopun ja toisaalta uuden alun kynnyksellä, elämä edessänne. Mielenne täyttyy kenties monista haaveista, tulevaisuuden suunnitelmista ja ihanista ajatuksista, joita elämältänne odotatte. Olo voi tuntua myös hieman tyhjältä, kun on antanut aikaansa ja energiaansa opintojen loppuun saattamiseksi. Osa ehkä jo tietää mihin jatkaa, kun taas toiselle se voi olla täysi mysteeri, eikä vielä ehkä näe kunnolla sitä seuraavaa etappia, joka on ikään kuin tuolla kulman takana piilossa. Hengellisessä mielessä ajateltuna kaikkein tärkein hetki ihmisen elämässä on tämä hetki, eli nykyisyys, ei mennyt eikä tuleva vaan tässä ja nyt tapahtuva.

Siksi toivoisinkin, että ennen kuin siinnätte elämässänne taas eteenpäin, pysähtyisitte hetkeksi. Tekisitte väliaikakatsauksen elämäänne, antaisitte lempeää tunnustusta tehdystä työstänne, kiittäisitte siitä itseänne ja – Jumalaa.

Tällaisena iloisena juhlapäivänä on tärkeää ja oikeastaan aika helppoakin tuntea kiitollisuutta, mutta kiitollisuus voi kirkastaa tavallisimmankin, tai jopa huonoimmankin päivän. Elämämme voi muuttua radikaalisti, kun muistamme kiittää. Ja aina viimekädessä kiitos kuuluu Jumalalle. Kuten rukouksessa sanotaan sillä jokainen hyvä anti ja jokainen täydellinen lahja tulee ylhäältä Sinulta valkeuksien Isältä. Näin me kiitollisuudella voimme sinetöidä elämämme Jumalan yhteyteen.

Etsiessänne paikkaa maailmassa olkaa levollisin mielin: Jumala tuntee meistä jokaisen jo äitimme kohdusta asti ja Jumala tietää jokaisen sydämemme pienimmätkin liikkeet ja tietää jokaisen tarpeemme jo ennen kuin se on noussut ajatuksiimme. Tämä on helpottava tieto, kun etsitte paikkaanne tässä elämässä.

Toivon, että sinulla on aina jotain mihin tarttua niin iloissa kuin murheissa, aluissa kuin lopuissa. Siksi haluan muistuttaa sinua ristinmerkistä, joka on lyhin tie Jumalan yhteyteen. Aina uuden edessä ja muutenkin elämänne jokaisena hetkenä, siunatkaa itsenne ristinmerkillä ja kääntykää Jumalan puoleen siunausta ja menestystä pyytäen. Evankeliumissa Kristus sanoo, että ”Ilman minua te ette saa aikaan mitään” (Joh. 15:5). On tärkeää, että kaikki mitä me elämässämme teemme, tekisimme sen yhteistyössä Jumalan kanssa. Silloin tekemillämme asioilla on Jumalan antama siunaus. Ja sitä Jumalan siunausta me ihmiset nimenomaan tarvitsemme, jotta meillä olisi hyvä elämä.

Haluan toivottaa Jumalan siunausta ja kaikessa hyvässä menestystä sinulle ja kaikille rakkaillesi!

Monia armorikkaita vuosia teille kaikille!

Isä Sergei Petsalo
Helsingin ortodoksisen seurakunnan kasvatuksen pappi
Kasvatuksen pappi Sergei Petsalo (keskellä) yhteiskuvassa kevään ortodoksisen uskonnon opetuksen suorittaneiden ja seurakunnan juhlaan osallistuneiden ylioppilaiden kanssa. Kuva: Vlada Wahlstén