Pyhä pappismarttyyri Aleksander Hotovitskin ikoni kryptakappelissa.

17.8.2022

Uspenskin katedraalin kryptakappeli on pyhitetty pyhälle pappismarttyyri Aleksander Hotovitskin muistolle ja kappelin praasniekkaa vietetään pyhän muistopäivänä 19.8. 

Tänä vuonna kryptakappelin praasniekka ajoittuu myös taiteiden yöhön. Juhlan ehtoopalvelus toimitetaan torstaina 18.8. kello 17 kryptakappelissa samaan aikaan, kun katedraalin pihalla alkaa taiteiden yön ohjelma. Katedraalin ylätasanteella on jumalanpalveluksen jälkeen tarjolla pientä purtavaa. Taiteiden yön tarjoiluista vastaavat Uspenskin nuoret. Kello 18 Uspenskin katedraalissa esiintyy Uspenskin Katedraalikuoro. Taiteiden yön ohjelmaan voi tutustua tarkemmin täällä.

Perjantaina 19.8. toimitetaan juhlaliturgia kryptakappelissa kello 8 alkaen. Liturgian aikana liitetään myös yksi katekumeeni kirkkomme jäseneksi. 

Seurakuntamme kirkkoherrana toimineelle pappismarttyyrille pyhitetty kappeli

Alun perin polttoainevarastona ja tuonnemmin kokoustilana toiminut kryptan kappeli vihittiin kirkkotilaksi vuonna 1994 ja nimettiin pyhän Aleksander Hotovitskin mukaan välittömästi tämän kanonisoinnin ja pyhäksi julistamisen jälkeen. Venäjän ortodoksinen kirkko julisti Aleksander Hotovitskin pyhäksi 4.12.1994, ja kappelin praasniekkaa vietettiin pitkään juuri joulukuun kanonisoinnin päivänä. 19.8. on pyhän Aleksander Hotovitskin kuolinpäivä, jonka selvityösssä merkittävässä roolissa toimi nyt jo edesmennyt muun muassa Uspenskin katedraalin vahtimestarina toiminut Nikolai Taruntaev.

Pyhä pappismarttyyri Aleksander Hotovitski on alun alkaen kotoisin Länsi-Ukrainasta. Hän toimi pitkään New Yorkissa katedraalin kirkkoherrana, kunnes hänet siirrettiin Berliinin kautta Suomeen. Pyhä Aleksander toimi seurakuntamme kirkkoherrana vuosina 1914-1917, joiden aikana hän teki lukuisia uudistuksia ja muun muassa perusti seurakuntamme ensimmäisen lehden. Tämän jälkeen pyhä Aleksander joutui siirtymään Neuvostoliittoon, jossa hänet vangittiin lukuisia kertoja, hän joutui työleireille ja koki lopulta marttyyrikuoleman Stalinin vainoissa vuonna 1937. 

Uspenskin katedraalin kryptakappeli on tiettävästi ensimmäinen, suurin ja merkittävin pyhälle Aleksanderille omistettu kirkkotila. 

Seurakuntamme pappi Mikko Leistola kertoo pyhän Aleksanderin elämästä seurakuntamme ja kirkkomme omana paikallispyhänä sekä kryptakappelista vuonna 2020 julkaistulla kappelin esittelyvideolla:

 

Uspenskin katedraalin alapuolella sijaitseva kryptakappeli toimii yleensä seurakunnan tilana, jossa järjestetään sunnuntain jumalanpalveluksien jälkeisiä kirkkokahveja sekä perhejuhlia ja muita tilaisuuksia. 

Tervetuloa pyhän Aleksander Hotovitskin kappelin temppelijuhlaan!

Osoite: Kanavakatu 1. Helsinki
Aika: 18.8. kello 17 ehtoopalvelus ja 19.8. kello 8 liturgia

Kategoriat Kirkkovuosi Uutiset