Pääsiäisen keskijuhlan ikoni. Kuva: Helsingin ortodoksinen seurakunta

11.5.2022

Pääsiäisen juhlakauden puolivälissä kirkossamme vietetään pääsiäisen keskijuhlaa. Tänä vuonna viikon kestävää juhlaa vietetään keskiviikkona 11.5.

Keskijuhlan teema nousee Johanneksen evankeliumin kertomuksesta (Joh. 7:14–30), jossa Jeesus Kristus lehtimajajuhlan ehdittyä puoliväliin nousee ylös temppeliin ja alkaa opettaa.

Jeesuksen sanoista kirkkaimmin Ukrainan sodan varjossa puhuttelee hänen kutsunsa totuuteen.

” Se, joka esittää omia ajatuksiaan, tahtoo kunniaa itselleen. Mutta se, joka tahtoo kunniaa lähettäjälleen, puhuu totta, hänessä ei ole vääryyttä. Mooses antoi teille lain, vai kuinka? Silti yksikään teistä ei noudata sitä.”

Kristus puhuu Mooseksen laista ja siitä, kuinka lainoppineet ja fariseukset eivät noudata sitä. Raamatunkohdan ilmiö ei ole ikävä kyllä uusi, mutta tämän päivän tilanteessa on todella helppoa nähdä yhtymäkohtia ympärillä oleviin tapahtumiin. Kymmenessä käskyssä kielletään tappaminen, samoin varastaminen ja toisen omaisuuden haluaminen itselleen. Tästä huolimatta Moskovan patriarkka Kirill ei tuomitse Venäjän armeijan tekemiä raakuuksia ja murhia, eikä tuomitse Venäjän hyökkäyssotaa. Kuten arkkipiispa Leo totesi 9.5. pitämässään puheessaan, kirkko ei voi siunata veljensä tappamista, ja patriarkka Kirill on valheen tiellä. Hän näyttäisi tahtovan kunniaa itselleen ja osoittaa ensisijaisesti kuuliaisuutta maalliselle johdolle.

Jeesuksen Kristuksen sanoin, se, joka haluaa kunniaa lähettäjälleen, Jumalalle, puhuu totta. Jeesus kutsuu meitä puhumaan aina totta ja kulkemaan totuuden tietä, vaikka se olisi kuinka raskas ja karikkoinen. Alkukirkon apostolit ja lukematon määrä kirkkomme pyhiä sekä muita Kristuksen seuraajia, on kärsinyt marttyyrikuoleman puolustaessaan totuutta, Jumalan viisautta, ja etsien kunniaa Jumalalle.

Juhlan ikonissa Jeesus Kristus kuvataan nuorena, kaksitoistavuotiaana, keskustelemassa ensimmäistä kertaa Jerusalemin temppelissä vanhinten kanssa. Ikoni pohjautuu Luukkaan evankeliumin (Luuk. 2:46–47) kertomukseen siitä, kuinka Jeesus osallistui vanhempiensa kanssa Jerusalemissa pääsiäisjuhliin. Juhlan päätyttyä Jeesus jäi kuitenkin vanhempiensa huomaamatta Jerusalemin temppeliin. Hän hämmästytti temppelin vanhimpia viisailla kysymyksillään, ymmärryksellään ja vastauksillaan. Näin Jeesus näyttäytyi ensimmäistä kertaa opettajana ja Jumalan viisaus loisti hänestä. Juuri tämän vuoksi Jeesus kuvataan ikonissa myös suurimpana, vaikka hän on vielä lapsi. Näin ikoni tuo esille, että Herran Pyhä Henki asuu Jeesuksessa, Jumalan pojassa, ja hän tuntee Jumalan kirjoitukset ja totuuden kaikkein parhaiten varhaisesta iästään riippumatta.

Juhlan teemana on totuus ja Jumalan viisaus. Jeesus Kristus kutsuu meitä pysymään totuuden tiellä, kuulemaan hänen, opettajansa sanoja ja opetuksia. Ne ovat meille, kuin elämän virran vettä. Totuus tekee meidät vapaiksi. Siksi myös pääsiäisen keskijuhlan troparissa laulamme:

”Juhlan tultua keskiväliin juota minun janoava sieluni hurskauden vedellä, sillä Sinä, oi Vapahtaja, olet kaikille huutanut: Joka janoaa, hän tulkoon luokseni ja juokoon. Oi elämän lähde, Kristus Jumala, kunnia olkoon Sinulle”.

Kristus nousi kuolleista! Totisesti nousi!

Markku Salminen
Helsingin ortodoksisen seurakunnan kirkkoherra, rovasti

Ortodoksisessa kirkossa pääsiäistä vietetään 40 päivän ajan helatorstaihin saakka. Varsinainen pääsiäiskausi päättyy vasta helluntain eli Pyhän Kolminaisuuden juhlan jälkeen. Lue tarkemmin pääsiäisestä ja sen merkityksestä täältä.
Kategoriat Uutiset