Näillä näkymin Ortodoksiviestiä julkaistaan kuitenkin vielä kuluvan vuoden loppuun saakka.

20.2.2020

Helsingin ortodoksisen seurakunnan kustantamassa Ortodoksiviesti-lehdessä alkavat yhteistoimintaneuvottelut. Ne koskevat lehden kahta vakituista työntekijää sekä seitsemää yhteistoimintasopimuksen piirissä olevaa seurakuntaa, joiden alueella lehti ilmestyy. Ortodoksiviestin saavat Helsingin, Haminan, Hämeenlinnan, Kotkan, Lahden, Lappeenrannan ja Tampereen ortodoksisten seurakuntien jäsenet.

Yhteistoimintaneuvotteluihin ryhdytään siksi, että valtakunnallisella tasolla ollaan siirtymässä vain yhteen, koko Suomen kattavaan ortodoksiseen julkaisuun. Taloudellisista syistä Helsingin ortodoksisen seurakunnan ei olisi perusteltua eikä mahdollistakaan rahoittaa kahden ortodoksisen lehden julkaisua päällekkäin. Näin ollen Ortodoksiviestin lakkauttamisesta aloitetaan neuvottelut lähiaikoina.

Tavoitteena merkittävä säästö

Uusi valtakunnallinen julkaisu kustannetaan keskusrahastomaksuin, joiden kerryttämiseen myös Helsingin ortodoksinen seurakunta osallistuu kaikkien muiden seurakuntien tavoin.

Kirkkokunnan yhteistä lehteä varten arvioidaan tarvittavan vuositasolla noin 376 000 euroa. Laskelmien mukaan nykyisten lehtien yhteiskustannuksiin verrattuna yhden lehden julkaiseminen toisi noin 100 000 euroa säästöjä vuodessa.

Ortodoksiviestiä julkaistaan kuitenkin vähintään vielä kuluvan vuoden loppuun saakka. Näillä näkymin uusi valtakunnallinen lehti alkaa ilmestyä vuoden 2021 alusta. Ortodoksiviestin yt-neuvotteluissa on määrä selvittää yhteistyösopimuksen piirissä olevien seurakuntien tahtotila ja sopimuksen mahdollinen päättäminen. Samoin käydään läpi Ortodoksiviestin kahden työntekijän työsuhteen mahdolliset muutokset erillisessä neuvottelussa. Ortodoksiviestin työntekijät ovat Helsingin seurakunnan palkkalistoilla. Helsingin ortodoksinen seurakunta tekee varsinaiset päätökset vasta edellä mainittujen neuvottelujen jälkeen.

Näin uusi lehtihanke etenee

Kirkollishallitus päätti keskiviikkona 19. helmikuuta 2020, että uuden valtakunnallisen lehden julkaisijana ja kustantajana toimii Suomen ortodoksinen kirkko. Lehti ilmestyy aikakauslehtikokoisena seitsemän kertaa vuodessa niin, että kuusi numeroa jakaantuu tasaisesti kirkkovuoden ajalle ja yksi teemanumero voi olla esimerkiksi kesäkauden lehti, jonka sisältö keskittyy yhteen ajankohtaiseen teemaan. Tarpeen mukaan teemanumero voi ilmestyä myös muuna aikana.

Lehden laajuus on 36 sivua. Tämän lisäksi jokaista hiippakuntaa varten toimitetaan oma liite: Oulun hiippakuntaan 16-sivuinen, Kuopion ja Karjalan hiippakuntaan 20-sivuinen ja Helsingin hiippakuntaan 24-sivuinen liite.

Lehteen rekrytoidaan kokoaikainen päätoimittaja sekä osa-aikainen (50%) toimitussihteeri. Lisäksi kirkon vastaavan tiedottajan ja venäjänkielisen tiedottajan työpanoksesta ohjataan lehdelle kummaltakin 20%. Päätoimittajan esimiehenä toimii kirkon palvelukeskuksen johtaja.

Lähde: Maria Hattunen/Suomen ortodoksinen kirkko

 

Kategoriat Uutiset