Kuva: Kulttuurikeskus Sofia

22.12.2022

Kulttuurikeskus Sofia järjestää Ortodoksisuus tutummaksi – kurssin 14.–15.1.2023.

Mistä ortodoksisuudessa on kysymys? Mikä on ikonien tai jumalanpalveluksen merkitys? Mitä ajatellaan ihmisen elämän tarkoituksesta ja päämäärästä? Entä millaista on suomalainen ortodoksisuuden historia?

Kulttuurikeskus Sofian viikonloppukurssi tarjoaa monipuolisen johdatuksen näihin sekä moniin muihin ortodoksisuutta koskeviin keskeisiin kysymyksiin. Ohjelmassa on viisi luentoa, joista jokaisen jälkeen on varattu aikaa yhteiselle keskustelulle aiheesta. Kurssin alussa on mahdollisuus osallistua myös ortodoksiseen liturgiapalvelukseen.

Kurssilla Helsingin ortodoksista seurakuntaa edustaa Itä-Helsingin alueen pappi Joosef Vola. Isä Joosef pitää luennon jumalanpalveluksista uskon ytimenä ja salaisuutena.

Kurssin sisältöön ja tarkempaan ohjelmaan voi tutustua Kulttuurikeskus Sofian sivuilla. 

Lue myös isä Ambrosiuksen haastattelu kurssin sisällöstä Sofian sivuilla. Isä Ambrosius on ennen eläkkeelle siirtymistään toiminut Helsingin hiippakunnan metropoliittana.