26.8.2022

Seurakunnanneuvosto kokoontui torstaina 25.8. Kokouksen asialistalla oli erityisesti kahden työtehtävän avaaminen rekrytoinnille. Seurakunnan diakoniassa avautuu työtehtävä työntekijän eläkkeelle jäämisen myötä. Kasvatustoimessa taas on ollut jo vuoden alusta saakka täyttämättä seurakunnan katekumeenitoiminnasta sekä kouluyhteistyöstä vastaavan kasvatustyöntekijän paikka vakituisen työntekijän siirryttyä kahdeksi vuodeksi toimivapaalle.

Neuvosto päätti avata diakoniatoimen paikan avoimeen hakuun. Vakituinen diakoniatyöntekijän toimi on kokoaikainen ja työ keskittyy Espoon ja Kauniaisten alueelle.

Neuvosto päätti myös julistaa avoimeen hakuun seurakunnan kasvatustyöntekijän määräaikaisen sijaisuuden. Työn määräaika on vuoden 2023 loppuun saakka. Tehtävä keskittyy erityisesti kirkkoon liittyjille tarkoitetun katekumeeniopetuksen koordinointiin, kouluyhteistyöhön uskonnonopetuksen osalta sekä muuhun aikuiskasvatukseen. Neuvosto linjasi, että haussa otetaan huomioon myös työntekijät, jotka voivat tehdä työtä osa-aikaisesti.

Neuvoston kokouksessa käsiteltiin lisäksi useita aloitteita.

Kokouksen pöytäkirja on julkaistu seurakunnan sivuilla sen tarkistamisen jälkeen ja siihen voi tutustua tästä. Huomioithan, että pöytäkirjassa näkyvät vain julkiset päätökset.

Seurakunnanneuvosto käyttää seurakunnanvaltuuston toimeenpanovaltaa ja on valtuuston asettama. Neuvoston itseoikeutettuja jäseniä ovat kirkkoherra ja Uspenskin katedraalin isännöitsijä. Seurakunnanneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra. Varapuheenjohtajien toimikausi kestää yhden vuoden.

Seurakunnanneuvoston kokoukset eivät ole julkisia.

Kategoriat Uutiset