20.2.2023

Seurakunnanneuvosto on 16. helmikuuta kokouksessaan päättänyt käynnistää seurakunnan organisaatiossa työehtosopimuksen mukaiset muutosneuvottelut osana valtuuston edellyttämiä talouden ja toiminnan sopeuttamistoimia. 

Päätös perustuu seurakunnanvaltuuston budjettikokouksessa 10.11.2022 tekemään linjaukseen 5 % säästötavoitteesta henkilöstökuluissa TTS-kauden eli Toiminnan ja talouden suunnitelman 2023-2025 aikana..

Neuvosto on kuitenkin linjannut, että seurakunnan taloutta ja työtä tarkastellaan kokonaisuutena, eivätkä säästöt välttämättä kohdistu pelkästään henkilöstökuluihin.  

Työntekijöiden toivotaan osallistuvan muutosneuvotteluiden kautta aktivisesti keskusteluun seurakunnan talouden ja toiminnan sopeuttamistoimista.

Neuvoston kokouksen pöytäkirja on julkaistu 20.2. seurakunnan sivuilla ja siihen voi tutustua tästä. 

 

Kategoriat Uutiset