22.5.2020

Seurakunnanneuvosto kokoontui 19.5. kokoukseen käsittelemään kirkollishallituksen neuvostolle esittämää kolmea lausuntopyyntöä. Lausunnot tuli toimittaa kirkollishallitukselle 22.5. mennessä.

Ensimmäinen kirkollishallituksen lausuntopyyntö koski kasvatuksen esimiehen Kristiina Aminoffin, diakonian esimiehen Juha Lampisen sekä hallintopäällikkö Kristiina Mendesin tekemää oikaisuvaatimusta. Neuvosto laati lausunnon ensimmäisen varapuheenjohtajan, Soili Penttosen johdolla.

Toinen lausuntopyyntö koski kirkkoherra Markku Salmisen sekä kirkkoherran sijaisen Mikael Sundkvistin tekemää oikaisuvaatimusta. Lausunto laadittiin toisen neuvoston varapuheenjohtajan, Lasse Saarisen, johdolla.

Kolmas lausuntopyyntö koski niin edelleen kirkkoherra Markku Salmisen oikaisuvaatimusta, ja sen laatimisen aikana puheenjohtajana toimi niin ikään ensimmäinen varapuheenjohtaja Soili Penttonen.

Kolmen lausunnon laatimisen lisäksi neuvostossa keskusteltiin seurakunnan viestinnästä.

Neuvoston 19.5. kokouksen pöytäkirja on luettavissa seurakunnan sivuilla tästä.

Kaikki neuvoston ja valtuuston pöytäkirjat löytyvät seurakunnan sivuilta osiosta: Ajankohtaista -päätöksiä seurakunnassa: pöytäkirjat

Kategoriat Uutiset