6.10.2021

Ajankohtaisia uutisia Uspenskin katedraalin sähköremontin etenemisestä voi lukea www.hos.fi -sivuston etusivulla olevasta osiosta Uspenskin katedraalin sähköremontti 1.9.–30.11.2021 heti Muita uutisia -osion jälkeen.

Museoviraston internetsivuilla kuvataan suomalaisten kirkkojen, niin ortodoksisten kuin evankelisluterilaisten kirkkojen, erityislaatuisuutta seuraavasti: ”Kirkot ovat yhteiseen kansallisomaisuuteen kuuluvia rakennustaiteellisia muistomerkkejä ja samalla seurakuntiensa omistamia käyttörakennuksia.” Kun astumme suojeltuun ortodoksiseen pyhäkköön tai rukoushuoneeseen, niin emme astu mihin tahansa tilaan. Se on paitsi jumalanpalveluselämän keskus, niin lailla suojeltu kulttuuriperintökohde kiinteine sisustuksineen, taideteoksineen ja piha-alueineen.

Suojeltuja ortodoksisia kirkkoja ja rukoushuoneita koskevia lakeja ovat muun muassa ortodoksisesta kirkosta annettu laki sekä muinaismuistolaki. Vuonna 1868 käyttöön vihitty Uspenskin katedraali rakennettiin ennen vuotta 1917, jolloin se on ortodoksisesta kirkosta annetun lain perusteella suojeltu kohde.

Mitä tämä tarkoittaa katedraalia remontoitaessa? Syyskuun alussa aloitettu Uspenskin katedraalin sähköremontti on sulkenut katedraalin useammaksi kuukaudeksi, joten kyseessä on mittava projekti. Museovirasto onkin ollut alusta alkaen siinä mukana. Museoviraston rooli projektissa on toimia asiantuntija-viranomaisena, joka neuvoo miten hanketta kannatta viedä eteenpäin. Joskus tarvitaan myös selvityksiä ja tutkimuksia. 

Museovirastoa projektissa edustava intendentti Mikko Mannberg kertoo, että Museovirasto on ollut hankkeessa mukana alusta alkaen ohjaamassa keskustelua ja tuomassa siihen rakennussuojelullista näkökulmaa.

– Olemme keskustelleet projektin suunnittelijoiden kanssa projektin tavoitteista ja siitä, kuinka saavutetaan optimaalinen tulos ottaen Uspenskin katedraalin erityislaatu huomioon, sen pinnat, esineistö ja ornamentit. Pyrimme siis turvaamaan katedraalin kulttuurihistoriallisen ja rakennustaiteellisen arvon.

Uspenskin katedraalille on leimallista hämäryys ja mystinen tunnelma, jotka halutaan tässäkin projektissa säilyttää. Myös historia ja ajan patina saavat näkyä, luonnehtii Mannberg.

Teksti ja kuva: Anu Miller
Lähteet: www.museovirasto.fi, intendentti Mikko Mannbergin haastattelu 22.9.2021.

Kategoriat Ajankohtaista Uutiset