31.8.2018

Lukijoiden mielestä Ortodoksiviesti vaikuttaa myönteisesti käsityksiin ortodoksisesta kirkosta ja omasta seurakunnasta. Näin ajattelee yli 90 prosenttia tutkimukseen vastanneista.

Avoimissa vastauksissa nostettiin esiin esimerkiksi seurakunnan eri toimintojen esittely. Lehteä pidettiin laadukkaana ja sen koettiin kehittyneen vuosien mittaan. Varsinkin henkilöjutut ovat mieluisia.

Eräs lukija kertoi lehden tuovan iloa ja lohtua, toisen mukaan lehti tuo uskontoa lähemmäksi lukijaa. Erityisen tärkeänä pidettiin yhteisöllisyyttä: sitä, että Ortodoksiviesti kokoaa ortodoksit yhteen.

Osa lukijoista piti lehteä liian Helsinki-painotteisena sekä toivoi entistä syvällisempiä ja teologisesti tarkempia artikkeleita. Lehden kriittisyys jakoi mielipiteitä: joissakin vastauksissa lehteä pidettiin liian kilttinä ja siloiteltuna, joiden mielestä lehti oli ajoittain provosoiva.

Ortodoksiviesti on lukijoilleen merkityksellinen: puolet vastanneista piti Ortodoksiviestiä alansa tiedonlähteenä erittäin tärkeänä ja vajaat 40 prosenttia melko tärkeänä.

Avoimissa vastauksissa korostui nimenomaan painetun lehden tärkeys tiedonvälittäjänä ja muiden ortodoksisten julkaisujen vähyys. Vaikka seurakuntien tapahtumatiedot ovat saatavilla verkossa, moni piti tärkeänä painetun lehden jumalanpalvelus- ja menotietoja.

Tutkittavana olleen, toukokuun alussa ilmestyneen 3/2018-numeron parhaiksi jutuiksi lukijat valitsivat Seppo Simolan ”Ortodoksit sisällissodassa” sekä piispa Arsenin ”Rukouksen merkitys kristityn elämässä”.

Lukijat korkeasti koulutettuja

Lehden ulkoasua ja sisällön kiinnostavuutta arvioitiin kouluarvosanoilla hyviksi. Kumpikin sai lukijoilta kahdeksikon.

Ortodoksisesta kirkosta ja seurakunnasta kertovia uutisia ja juttuja luettiin mieluiten painetusta lehdestä. Sähköiset kanavat tukivat painettua lehteä. Niistä lehden ja seurakunnan nettisivut olivat facebook-sivuja tärkeämpiä.

Lehden sähköisten versioiden, näköislehden ja sen mobiiliversion, lukeminen oli varsin vähäistä. Tutkimukseen vastanneista vain reilut kahdeksan prosenttia arvioi lehteä digijulkaisun näkökulmasta.

Tutkimus tarjosi mielenkiintoista taustatietoa Ortodoksiviestin lukijoista. Vastanneista yli puolet oli iältään yli 50-vuotiaita ja kolme neljäsosaa oli naisia. Merkille pantavaa oli vastanneiden koulutustaso: liki 60 prosenttia oli suorittanut korkeakoulututkinnon.

Vastaajista noin 60 prosenttia oli Helsingin ortodoksisen seurakunnan jäseniä. Noin kymmenen prosenttia vastaajista ei kuulunut levikkialueen seurakuntiin. Vastanneet olivat sitoutuneita lukijoita: yli 70 prosenttia oli lukenut lehteä yli viisi vuotta.

Lehteen käytetty keskimääräinen lukuaika oli 46 minuuttia, mitä voidaan pitää hyvänä. Vastanneista 90 prosenttia luki jokaisen lehden numeron. Ilmestynyttä lehteä luettiin keskimäärin kolme kertaa. Yhtä Ortodoksiviestiä luki keskimäärin kaksi henkilöä.

Ortodoksiviestin lukijatutkimus toteutettiin 4.5.–1.6.2018 verkkokyselynä. Vastauksia saatiin kaikkiaan 190. Tutkimuksen toteutti JHelske Research.

Tutustu Helsingin ortodoksisen seurakunnan kustantamaan Ortodoksiviestiin ja lue viimeisimmät numerot verkosta.

Kategoriat Ajankohtaista