Varainkeruusivustolla voi valita haluamansa lahjoitussumman.

11.12.2018

Uspenskin katedraalin ystävät ry julkisti lahjoitauspenskiin.fi-varainkeruusivuston Uspenskin katedraalissa tiistaina 11. joulukuuta.

Helsingin ortodoksinen seurakunta käynnisti 150-vuotisjuhlavuottaan viettävän katedraalin ikonostaasin korjaus- ja konservointityöt kuluvan vuoden alussa. Hanke kestää useita vuosia ja sitä tehdään yhteistyössä muun muassa Museoviraston ja Valamon konservointilaitoksen kanssa.

Mittava hanke edellyttää eri rahoituslähteitä

Seurakunnan ohella Suomen ortodoksisen kirkon keskushallinto on myöntänyt osan hankkeen rahoituksesta. Uspenskin katedraalin ystävät ry tukee hanketta ja on aloittanut varainkeruun kokonaishankkeen hyväksi.

Tavoitteena yhteisen kulttuuriperinnön säilyttäminen

Lahjoitauspenskiin.fi julkistustilaisuuden avasi kirkkoherra Markku Salminen. Tilaisuudessa kuultiin Uspenskin katedraalin ystävät ry:n ja yhteistyökumppaneiden puheenvuorot ikonostaasin historiasta, kultaus- ja konservointityöstä sekä varainkeruuhankkeen merkityksestä hankkeen loppuunsaattamiseksi.

Seurakunnan kirkkoherra avasi Uspenskin katedraalin ystävät ry:n lahjoitauspenskiin.fi-sivuston julkistustilaisuuden.

Kirkkoherra Markku Salminen kiitti yhdistyksen tuesta merkittävässä hankkeessa.

– Seurakunta on hyvin kiitollinen, että yhdistys on käynnistänyt varainkeruun ikonostaasin hyväksi ja näin konkreettisesti osoittaa, että meitä on monta toimijaa, jotka yhdessä katsovat samaan suuntaan mittavan hankkeen toteuttamiseksi. Hankkeen kautta suodaan, niin seurakuntalaisille kuin sadoille tuhansille täällä vuosittain vieraileville, kokemus jostain ainutlaatuisesta ja merkityksellisestä.

– Ikonostaasin konservointi tulee olemaan vuosien projekti ja on erittäin tärkeää, että kuka tahansa voi osallistua yhdistyksen kautta keräykseen, Salminen jatkoi.


Uspenskin katedraalin ystävät ry:n puheenjohtaja Renja Suominen-Kokkonen muistutti Uspenskin katedraalin kulttuurihistoriallisesta merkityksestä.

Uspenskin katedraali on yksi Suomen autonomisen ajan merkittävimmistä kirkollisista kohteista.

– Uspenskissa vierailevat ovat kulttuurihistoriallisesti merkittävien asioiden äärellä. Ja tämän yhteisen kulttuuriperinnön säilyttäminen on yhdistyksen ydintehtäviä. Ikonostaasi on erittäin ainutlaatuinen ja harvinainen, sillä koko maailmassa ei ole säilynyt vastaavia kokonaisuuksia, Uspenskin katedraalin ystävät ry:n puheenjohtaja Renja Suominen-Kokkonen sanoi puheenvuorossaan varainkeruusivun julkistuksen edellä.

Seurakunnan entinen kirkkoherra Veikko Purmonen kertoi vuonna 2005 perustetusta Uspenskin katedraalin ystävät ry:n historiasta ja edellisestä yhdistyksen mittavasta, katedraalin kupolien kultauksen hyväksi tehdystä, varainkeruuhankkeesta. Taidehistorioitsija Hanna Kemppi käytti puheenvuoron katedraalin ikonostaasin historiasta. Kemppi on myös tehnyt ikonostaasin rakennushistoriallisen selvityksen.


Valamon konservointilaitoksen johtava konservaattori Antti Narmala kertoi ikonien konservoinnista.

Ikonostaasin ikonien konservointityöt tehdään yhteistyössä Valamon konservointilaitoksen kanssa. Tavoitteena on säilyttää ikonit tuleville sukupolville. Konservointityön etenemistä kirkkosalissa voi seurata jatkuvasti, sillä ikonostaasista kunnostetaan vaiheittain esteettisesti yhteneväisiä kokonaisuuksia. Tähän mennessä pyhä portti sekä sen laidoilla olevat Kristuksen, Jumalanäidin sekä arkkienkelien Mikaelin ja Gabrielin ikonit on konservoitu ja palautettu paikoilleen.

Ikonostaasin ikoneita ei kuitenkaan suojata käytännön syistä. Myös katedraalin haastavat valaistusolosuhteet vaikuttavat siihen, että suojauksia ei voida tehdä heijastusten ja sävymuutosten vuoksi.

– Uspenskin ikonostaasin Kristuksen ja Jumalanäidin ikonit ovat aiemmin olleet osittain suojattuina. Ilmanpaine- ja kosteus sekä lämpötila vaihtelevat katedraalissa kuitenkin voimakkaasti. Ikonien pingotus löystyy ja kiristyy lämpötilanvaihtelusta jatkuvasti ja tämän vuoksi suojaukset vaurioittaisivat ikonin rakennetta. Ikonien säilymisen kannalta on siis parempi, että niitä ei suojata, Valamon konservointilaitoksen johtava konservaattori Antti Narmala kertoi.


Renja Suominen-Kokkonen julkisti lahjoitauspenskiin.fi-varainkeruusivuston.

Uspenskin katedraalin ystävät ry teki sivuston julkaisemisen yhteydessä ensimmäisen tuhannen euron lahjoituksen ikonostaasin hyväksi.

Teksti ja kuvat: Miro Järnefelt

Uspenskin katedraali on Suomen ortodoksisen kirkon ja Helsingin ortodoksisen seurakunnan pääkirkko. Se on osa koko Suomen aineellista ja henkistä kulttuuriperintöä ja kertoo osaltaan väestömme ja sen kulttuurin monimuotoisesta rikkaudesta. Kirkkorakennusta voi luonnehtia venäläisbysanttilaiseksi kokonaistaideteokseksi.

Uspenskin katedraalin ikonostaasin ikonit on maalannut taidemaalari Pavel Šiltsov. Ikonostaasi on suojeltu vuonna 1985 ja se on tiettävästi ainoa nykypäiviin säilyneistä taiteilija Šiltsovin maalaamista ikonostaaseista.

Lahjoita ikonostaasin hyväksi

Uspenskin katedraalin ystävät ry on saanut poliisihallitukselta valtakunnallisen keräysluvan (Ahvenanmaata lukuun ottamatta) Uspenskin katedraalin ikonostaasin korjaamisen hyväksi ajalle 1.9.2018–31.8.2019. Rahankeräyslupa 29.3.2018, lupanro RA/2018/346.

Lahjoituksen voit tehdä Uspenskin katedraalin ystävät ry:n lahjoitauspenskiin.fi-sivustolla.

Voit myös tukea korjausta ostamalla postikortteja, joiden aiheena on pietarilaisen Schraderin puuveistämön suunnittelema ikonostaasin runko vuodelta 1868. Kortteja on myynnissä esimerkiksi Uspenskin katedraalissa.

Aiemmin aiheesta

Uspenskin katedraalin ystävät ry kerää varoja ikonostaasin hyväksi (12.10.)

Kategoriat Uutiset