Katumuksen sakramentissa katuja kertoo syntinsä papin välityksellä suoraan Kristukselle analogilla olevan Evankeliumin ja Ristin edessä. Kuvituskuva: Helsingin ortodoksinen seurakunta

29.6.2022

Ortodoksisen teologian opiskelija Miika Immonen toteuttaa pro gradu -tutkielman mielenterveyden häiriöistä Suomen ortodoksisen kirkon piirissä sielunhoidon ja katumuksen mysteerion yhteydessä. Kuopion ja Karjalan metropoliitta Arseni on antanut siunauksen tutkielman tekemiseen. Pro gradu -tutkielman aineistoa kerätään verkossa olevan kyselylomakkeen avulla. Kysely on avoinna elokuun loppuun asti.

Kyselyyn toivotaan vastauksiahmisiltä, jotka ovat käyneet mielenterveyden häiriöihin liittyviä keskusteluja Suomen ortodoksisen kirkkon työntekijöiden,  erityisesti pappien kanssa. Nämä keskustelut ovat voineet koskea heidän omaa elämäänsä tai heidän lähiomaisiaan.

– Toivon, että kerätyn aineiston pohjalta pystyisi tuottamaan uutta tietoa, joka hyödyttäisi kirkkoa ja seurakuntia esimerkiksi työntekijöiden erilaisten lisäkoulutusten kautta, kertoo Miika Immonen.

Pro gradu -tutkielma toteutetaan tutkimuseettisten periaatteiden mukaisesti. Tutkimusaineistoa käsitellään luottamuksellisesti lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Kysely on täysin anonyymi, eikä  vastauksia pystytä yhdistämään kyselyyn vastanneisiin. Kyselyssä tiedustellaan vain vastaajan sukupuoli, ikä ja kuinka kauan olet kuulunut ortodoksiseen kirkkoon. Tutkija voi hyödyntää tässä tutkimuksessa kerättyjä tietoja myöhemmin jatkotutkimukseensa tai pastoraalityön kehittämiseen ortodoksisen kirkon piirissä.

Kyselyn täyttämiseen menee aikaa vastaajan mukaan 15–30 minuuttia. Kyselyssä on ensin taustakysymyksiä, seuraavaksi väittämiä ja lopuksi avoimia kysymyksiä. Kysely on jaettu seitsemälle sivulle. Vastaamisen voi tarvittaessa keskeyttää ja jatkaa myöhemmin. Jatkamiseen tarvittavan linkin saa klikkaamalla ”Tallenna ja jatka myöhemmin” -nappia.

Kyselyyn pääsee vastaamaan elokuun loppuun asti tämän linkin kautta.

Kategoriat Uutiset