Kristuksen taivaaseenastumisen ikoni. Kuva: Helsingin ortodoksinen seurakunta

24.5.2022

Apostolien tekojen kirjoittaja Luukas esittää pelastustapahtumat tarkassa aikajärjestyksessä: ylösnoussut Kristus otettiin taivaaseen 40. päivänä pääsiäisestä (Ap.t. 1:3), ja 50. päivänä pääsiäisestä, Israelin kansan helluntaijuhlana, Pyhä Henki vuodatettiin apostolien päälle (Ap.t. 2:1). Luukas on näin uskollinen aikeelleen ”kirjoittaa yhtenäisen esityksen” (Luuk. 1:3) Kristuksen pelastustyöstä.

Kristuksen taivaaseen astuminen on kuitenkin keskeinen vakaumus muillakin Uuden testamentin kirjoittajilla. Jeesus itse viittasi Psalmin 110 arvoitukselliseen ennustukseen: ”Herra sanoo minun herralleni: ’Istu oikealle puolelleni. Minä kukistan vihollisesi, panen heidät jalkojesi alle, korokkeeksi valtaistuimesi eteen.’” (Ps. 110:1; Matt. 22:44, jne.) Viittauksena Kristuksen taivaaseen astumiseen jaetta lainataan sellaisenaan Heprelaiskirjeessä, mutta siihen viitataan muissakin Uuden testamentin kohdissa (esim. 1. Kor. 15:25).

Kirkon uskon mukaan Jeesus Kristus on ihmiseksi tullut Jumala. Jumalana hän ei ollut pelastuksen tarpeessa. Hänen omaksumansa ihmisluonto sen sijaan oli. Sen, mikä tuli Kristuksen osaksi, Jumala teki meidän hyväksemme. Kristus edustaa näin kaikkia ihmisiä, jotka kasteen kautta tulevat osalliksi Kristuksen pääsiäisestä, taivaaseen astumisesta sekä helluntaista.

Paavali toteaa Efesolaiskirjeessään, että ”Jumala herätti meidät yhdessä Kristuksen Jeesuksen kanssa ja antoi meillekin paikan taivaassa” (Ef 2:6). Kirkko jatkaa ajatusta laulamalla Ylösnousseelle helatorstain aamupalveluksessa: ”Sinä … herätit kuolleista alhaalla tuonelassa maanneen Aadamin ihmisluonnon. Jumalana Sinä veit sen kanssasi ylös taivaaseen ja saatoit istumaan Isäsi valtaistuimelle.”

Kristuksessa ihminen jumaloituu. Hän on meidän tiemme, totuutemme ja elämämme (Joh 14:6), joka pysyy aina. Karkotetuille hän on tie kotiin, valheiden uhreille totuus, väkivallan ja kuoleman kohdanneille elämä.

Rovasti Mikael Sundkvist
Kirjoittaja on Tikkurilan Kristuksen taivaaseenastumisen kirkon ja Vantaan alueen pappi

 

Karkotetuille Kristus on tie kotiin, valheiden uhreille totuus, väkivallan ja kuoleman kohdanneille elämä.

 


Tikkurilan Kristuksen taivaaseenastumisen kirkossa vietetään temppelijuhlaa

Tikkurilan kirkko viettää temppelijuhlaa eli praasniekkaa aina helatorstaina, jota tänä vuonna vietämme 26.5. Temppelijuhlan viettäminen alkaa 25.5. yhteisellä vigilialla ja jatkuu helatorstaina kello 10 liturgialla ja noin kello 11:45 ristisaatolla kirkon ympäri.

Tervetuloa pyhäkön temppelijuhlaan!

Tikkurilan kirkon sivut

 

Praasniekkaa vietetään myös Heinolan kirkossa

Myös Heinolassa kirkko on pyhitetty Kristuksen taivaaseenastumisen muistolle. Helatorstaina 26.5. Heinolan kirkossa toimitetaan vedenpyhitys ja liturgia kello 9:30 alkaen.

Heinolan kirkon sivut

 

Helatorstain liturgia lähetetään suoratoistona Uspenskin katedraalista

Torstaina 26.5. kello 9:55 alkaen lähetetään suoratoistona liturgia Uspenskin katedraalista Helsingistä seurakunnan YouTube-kanavalle.

Lähetykset tuottaa ja toteuttaa Digital Palola.

Helsingin ortodoksinen seurakunta jatkaa jumalanpalveluksien suoratoistoa katedraalista ainakin tämän vuoden loppuun sakka. Toistaiseksi jumalanpalveluksia lähetetään neljästi kuukaudessa.

 


Temppelijuhlalla eli praasniekalla tarkoitetaan pyhäkön omaa nimikkojuhlaa, joka on kirkkovuodessa pääsiäisen jälkeen pyhäkön ja tämän yhteisön tärkein juhla. Jokainen kappeli ja kirkko on pyhitetty jollekin kirkkovuoden aikana muistettavalle pyhälle tai juhlalle. Temppelijuhla on kuin pyhäkön oma nimipäiväjuhla.

Seurakunnan temppelijuhlien aikataulun voi tarkistaa muun muassa praasniekat-sivulla.

Lue lisää Kristuksen taivaaseenastumisen juhlasta kirkkovuosi-osiossa.

Kategoriat Kirkkovuosi