Papin tehtävään ehdolle asetetut hakijat vasemmalta luettuna: pastori Andrei Sõtšov, rovasti Aleksej Sjöberg ja diakoni Federico Mata. Kuva: Vladimir Sokratilin /Suomen ortodoksinen kirkko

15.11.2022

Helsingin ortodoksisen seurakunnan monikulttuurisen papin toimeen on määräaikaan mennessä hakenut kaikkiaan kuusi hakijaa. Helsingin hiippakunnan piispa, arkkipiispa Leo asetti  papin tehtävään ehdolle kolme hakijaa, joista pastori Andrei Sõtšov ensimmäiselle vaalisijalle, rovasti Aleksej Sjöberg toiselle vaalisijalle ja diakoni Federico Mata kolmannelle vaalisijalle.

Pastori Andrei Sõtšovin luovuttua ehdokkuudestaan, hiippakunnan piispa on asettanut kolmannelle vaalisijalle ehdolle teologian maisteri Peter Schielin.

Seurakunnanneuvosto on 17.11. kokouksessaan esittänyt hiippakunnan piispalle, että monikulttuurisen työn papin toimen ehdokkaita kuullaan koepalveluksissa. Hiippakunnan piispa määrää koepalveluksien ajankohdat ja niistä tiedotetaan seurakunnan sivuilla.

Seurakunnanvaltuusto suorittaa papin vaalin ja valitsee näin monikultuurisen työn papin kolmen ehdolle asetetun hakijan joukosta sen jälkeen, kun heidät on kuultu koepalveluksissa. Valtuuston kokouksen ajankohta tiedotetaan mahdollisimman pian.

Hakuajan puitteissa 8.11. mennessä tehtävään olivat lisäksi hakeneet Teemu Kurki ja Valtteri Oksa.

Monikulttuurisen seurakuntatyön papin tehtävänä on tukea seurakunnan paikallisia yhteisöjä ja toimintamuotoja tulemaan saavutettaviksi ja mielekkäiksi eri kieli- ja kulttuuritaustoista tuleville ihmisille. Paikallisia yhteisöjä tuetaan ohjaamalla eri kielisiin jumalanpalveluksiin ja muuhun toimintaan osallistuvia vieraskielisiä seurakuntalaisia paikallisyhteisöjen piiriin. Monikulttuurisen työn henkilöstö toimii myös tiedon ja kokemusten kokoajana ja jakajana muulle seurakunnan henkilöstölle, sekä järjestää resurssien puitteissa opetus- ja kerhotoimintaa eri kielillä.

Muokattu 2.12.: Lisätty tieto siitä, että Andrei Sõtšov on luopunut ehdokkuudesta ja kolmanneksi ehdokkaaksi on nostettu Peter Schiel. 

Muokattu 18.11.: Lisätty tieto, että neuvosto on kokouksessaan linjannut, että ehdokkaita halutaan kuulla koepalveluksissa. 

Korjattu: Uutisessa luki aiemmin virheellisesti neuvoston kokouksen päivämäränä 18.11., vaikka kokous on pidetty torstaina 17.11. 

Kategoriat Uutiset