Koululaisia kirkkaalla viikolla jumalanpalveluksessa Uspenkin katedraalissa. Kuva: Helsingin ortodoksinen seurakunta

4.3.2023

Helsingin ortodoksinen seurakunta on jo vuosikymmenien ajan järjestänyt vuosittain alueidensa koululaisille kirkkaalla viikolla tai pääsiäiskauden aikana retken pääsiäiskirkkoon. Kouluissa ortodoksisen uskonnonopetuksen tunneilla käyvät oppilaat on perinteisesti opettajiensa johdolla tuotu kirkkoon linja-autolla. Yhteisen liturgian jälkeen lapsilla on koronapandemiaa edeltävinä vuosina tarjottu seurakunnan kustantama lämmin ateria.

Koronapandemian aikana vuosina 2020 ja 2021 pääsiäisen koululaispalveluksia ei voitu lainkaan järjestää koronarajoituksien vuoksi. Viime vuonna koululaiset saatiin jälleen pääsiäiskirkkoon, mutta lämmintä ruokaa ei voitu kustantaa rajoituksien vuoksi.

Tänä vuonna seurakunta järjestää pääsiäiskauden koululaispalvelukset, vaikkakin ei yhtä laajassa mittakaavassa kuin koronapandemiaa edeltävänä aikana. Seurakunnanvaltuusto leikkasi tämän vuoden budjetista kaikkiaan 13 000 euroa leirien ja tapahtumien kuljetuksiin varatuista rahoista sekä jonkin verran myös aterioihin varatuista rahoista. Koululaisten linja-autokuljetukset sisältyvät tähän leikkauksien kohteena olleeseen kuljetuksien määrärahaan.

Koronaa edeltävänä aikana Kaunisniemen leirikeskuksesta on toimitettu ruoka useille seurakunnan toiminta-alueille, kuten Tapiolaan, Tikkurillaan, Klaukkalaan ja Järvenpäähän. Tänä vuonna se ei ole mahdollista leirikeskuksen keittiön resurssivajeen vuoksi.

Asia on herättänyt uskonnonopettajien keskuudessa huolta. Seurakunnanneuvosto vastaanotti 16.2. kokouksessaan kaksi vetoomusta koskien koululaispalveluksia kirkkaalla viikolla. Toinen vetoomus oli uskonnonopettajilta ja toinen koululaisten vanhemmilta.  Kuten neuvoston pöytäkirjasta käy ilmi, neuvosto merkitsi asian tiedoksi ja linjasi, että koululaispalveluksien järjestäminen on tärkeää. Toimintaa voidaan kuitenkin järjestää budjetin rajoissa. Neuvosto toivoikin, että koululaispalveluksien järjestämiseen haetaan lisäksi nykyistä enemmän vapaaehtoisia mukaan tapahtumien toteuttamiseen.

Kouluyhteistyöstä vastaava seurakuntamme kasvatustyöntekijä Soili Penttonen on aiemmin itsekin toiminut uskonnonopettajana, ja hän ymmärtää siksi opettajien huolen. Budjetti antaa kuitenkin raamit toiminnan järjestämiselle.

”Käyn parhaillaan keskusteluja eri koulujen opettajien kanssa. Tämä on laaja paletti. Koitamme löytää tavan, jolla saisimme kaikki koululaiset kirkkoon. Laajan seurakunnan alueella toimivilla monilla pyhäkköyhteisöillä on vakiintuneita ja hyväksi havaittuja toimintamalleja, joihin ei ole syytä puuttua. Ne mallit toteutuvat, koska alueilla on vapaaehtoisia, joilla on asiat hyvin hallussa. Tarvitsemme käytännön järjestelyihin, ruokailujen toteuttamiseen lisää tekeviä käsiä juuri pääkaupunkiseudulla.”

Kasvatustyön esimies ja Espoon alueen pappi Petri Korhonen on myös aktiivisesti osallistunut sosiaalisessa mediassa aiheen tiimoilta käytävään keskusteluun.

”Keskustelu aiheesta on tärkeää. Minusta meidän olisi hyvä myös miettiä kouluyhteistyötä kokonaisuutena ja katsoa, olisiko parempiakin tapoja osallistaa koululaisia kuin pääsiäisen massatapahtumat. Ehkä kouluryhmät voisi ripotella pitkin vuotta. Silloin kyydin ja ruokailunkin järjestäminen olisi ehkä helpompaa. Joka tapauksessa olemme kaikki yhtä mieltä siitä, että koululaispalveluksien järjestäminen on edelleenkin tärkeää ja seurakunta ei ole tästä tehtävästään luopumassa”

Linkki neuvoston 16.2. pöytäkirjaan. Kokouksessa neuvosto vastaanotti uskonnonopettajien vetoomuksen. Samassa kokouksessa neuvosto päätti muun muassa muutosneuvotteluiden käynnistämisestä seurakunnassa.

Myös Suomen ortodoksisten opettajien liitto SOOL ry on kirjoittanut vetoomuksen pääsiäisen koululaispalveluksien järjstämisen puolesta, ja se on julkaistu Suomen ortodoksisen kirkon sivuilla 3. maaliskuuta.

Teksti: Vlada Wahlstén

 

Korjattu 10.3.: Tekstissä luki aiemmin virheellisesti, että seurakunnanvaltuusto olisi leikannut tämän vuoden budjetista nimenomaan koululaisten linja-automatkoihin varatuista määrärahoista sekä jonkin verran koululaisten aterioihin varatuista rahoista. Koululaisten linja-automatkojen kulut kuitenkin sisätyvät leikkauksen kohteena olleisiin kuljetuksien määrärahoihin. 

Kategoriat Ajankohtaista Uutiset