Kirkolliskokous kokoontuu vuosittain marraskuussa Valamon luostarissa. Kuvassa Valamon luostarin pääkirkon kupoli. Kuva: Vlada Wahlsten

15.3.2023

Suomen ortodoksisessa kirkossa ylintä päätösvaltaa käyttävän kirkolliskokouksen edustajien vaali toimitetaan tänä keväänä. Kirkoliskokousvaalissa valitaan kaikkiaan 18 maallikkojen, kolme kanttorien ja 11 papiston edustajaa 1.6.2023 alkavalle nelivuotskaudelle, joka kestää vuoden 2027 kesäkuuhun saakka.

Edustajat valitaan erillisissä salaisissa vaaleissa vaalialueittan. Helsingin ortodoksinen seurakunta muodostaa oman vaalialueensa. Kaikkiaan seurakunnastamme valitaan seitsemän (7) maallikkojen edustajaa ja neljä (4) papiston edustajaa sekä Helsingin hiippakunnan alueelta yksi kanttorien edustaja. Papiston edustajien ja kanttorien edustajien vaalit toimitetaan Helsingissä 22.3. ja maallikkojen edustajien vaali toimitetaan 25.3.

Ensimmäisenä toimitetaan papiston edustajien vaali keskiviikkona 22.3.2022 kello 13.00-14.30. Papiston edustajien vaalissa voivat äänestää kaikki seurakuntamme alueella asuvat papit ja diakonit. Vähintään puolet valituista papiston edustajista tulisi olla päätoimisessa palvelussuhteessa kirkkoon tai seurakuntaan papin tai diakonin tehtävässä.

Kanttorien edustajien vaali toimitetaan keskiviikkona 22.3.2023 kello 15.00–16.30. Vain seurakuntamme toimessa olevat kanttorit voivat äänestää tässä vaalissa.

Kirkolliskokouksen maallikkojen edustajien vaalit toimitetaan lauantaina 25.3.2023 kello 13.00–15.00.
Vaalit toimitetaan vaalialueittain valitsijamiesvaaleina. Maallikkoedustajia valitaan kaikkiaan 18.  Kirkollishallitus vahvistaa vaalin tuloksen 30.3.2023. Samassa yhteydessä vahvistetaan myös papiston ja kanttorien edustajien vaalien tulos.

Kaikki vaalit toimitetaan seurakunnassamme Helsingissä seurakuntasalissa (Unioninkatu 39 A). Vaalitoimituksen puheenjohtajana toimii Lasarus Jalonen ja sihteerinä Christina Kontkanen. Heidän varajäseninä ovat Soili Penttonen ja Vlada Wahlsten.

Kirkolliskokouksen jäseniä ovat kaikki kirkossamme toimessa olevat piispat ja yksitoista papiston edustajaa, kolme kanttorien edustajaa sekä kahdeksantoista maallikkojen edustajaa.

Vaaliohjeistuksen virhe korjattu – Vaalialueelta toiseen siirtyminen ei vaikuta kirkolliskokouspaikkaan

Tänä keväänä vaaleja koskevassa ohjeistuksessa havaittiin virhe. Vaaliohjeistuksessa todettiin, että edustaja menettää paikkansa kirkolliskokouksessa, mikäli hän siirtyy pois siitä hiippakunnasta tai siltä vaalialueelta, jonka edustajana hänet on valittu. Vaalialueelta toiselle siirtyminen ei kuitenkaan aiheuta edustajapaikan menetystä. Perusteluista voi lukea tarkemmin Suomen ortodoksisen kirkon sivuilla.

Koska papiston edustajien vaaleissa äänioikeutetut olivat saaneet virheellistä tietoa vaalialueelta toiselle siirtymisen vaikutuksista, papiston vaaleissa helmikuun 23. mennessä postitse annetut äänet mitätöitiin ja äänioikeutetuille lähetettiin uudet vaalikirjeet. Postitse annettujen äänten tulee olla perillä 22.3.2023 mennessä.

Myös Helsingin hiippakunnan kanttoreiden vaalipostitus uusittiin helmikuun lopulla vaalikelpoisten ja äänioikeutettujen luettelon täydentämisen johdosta. Aiemmin annetut postiäänet mitäöitiin ja kanttoreille toimitettiin uusi vaaliaineisto.

Valitsijamiehet valitsevat maallikkojen edustajat kirkolliskokoukseen

Kirkolliskokoukseen valitaan 18 maallikkojen edustajaa, joista 7 valitaan Helsingin ortodoksisen seurakunnan alueelta.

Ehdokkaita on näissä vaaleissa kaikkiaan 12. Valitsijamiehet äänestävät enintään seitsemää ehdokasta suljettuna lippuäänestyksenä.

Seurakunnanvaltuusto asetti ehdokkaat kirkolliskokouksen maallikkojen edustajiksi sekä valitsijamiehet ja näiden varajäsenet.  Äänioikeus maallikkojen edustajien vaalissa on näin seurakuntamme valtuuston valitsemilla valitsijamiehillä, jotka äänestävät suljetulla lippuäänestyksellä ja näin valitsevat maallikkojen edustajat kirkolliskokoukseen.

 

Ehdokkaat:

 • Ritva Bly 
 • Jefim Brodkin 
 • Maura Ihatsu 
 • Kim Kilpinen 
 • Anja Lindström
 • Maria Mountraki 
 • Ludmila Niemi 
 • Elina Palola 
 • Ulla Saarinen 
 • Sami Sailo 
 • Anna Tchervinskij
 • Tom Walldén 

 

Valitsijamiehet:

 • Tuula Hakamies, varalla Milja Sarlin 
 • Mika Kontkanen, varalla Risto Murto 
 • Jukka Salminen, varalla Inkeri Kaski
 • Joonas Lyytinen, varalla Sonja Juola
 • Aila Koivisto, varalla Liisa Ratschinsky
 • Ritva Karttunen, varalla Pertti Juntunen 
 • Riitta Pesonen, varalla Riitta Hanhimäki
 • Petra Paljakka, varalla Mikko Äikäs 
 • Liisa Heikkilä-Palo, varalla Markku Pelkonen 

 


Suomen ortodoksisessa kirkossa ylintä päätösvaltaa käyttävän kirkolliskokouksen vaali toimitetaan joka neljäs vuosi maaliskuun loppuun mennessä. Niin papiston, kanttoreiden kuin maallikkojen kirkolliskokousedustajat valitaan erillisillä salaisilla vaaleilla vaalialueittain. Helsingin ortodoksinen seurakunta muodostaa oman vaalialueensa papiston ja maallikkojen edustajien vaalissa. Kanttorien edustajien vaalissa vaalialueen muodostaa Helsingin hiippakunta.

Suomen ortodoksisen kirkon sivuilla voi tutustua kaikkien vaalialueiden kirkolliskokouksen maallikkojen edustajien ehdokkaisiin. 

Lue lisää kirkolliskokouksesta Suomen ortodoksisen kirkon sivuilla: Kirkolliskokous

Lue myös sivuillamme:

Uudet kirkolliskokousedustajat valitaan maaliskuussa

Kategoriat Ajankohtaista Uutiset