29.11.2018

Suomen ortodoksisen kirkon kirkolliskokous Valamossa on päättynyt. Kokous valitsi viimeisenä tehtävänään uuden piispan Kuopion ja Karjalan hiippakuntaan.

Valamon kirkossa suoritetussa vaalissa kirkolliskokousedustajat äänestivät tehtävään Joensuun piispa Arsenin, joka on toiminut Kuopion ja Karjalan hiippakunnan piispan toimen tehtävänhaltijana arkkipiispa Leon siirryttyä Helsinkiin vuoden alusta.

Vaalissa olivat ehdolla myös Valamon igumeni, arkkimandriitta Sergei sekä arkkimandriitta Andreas Larikka.

Uusi piispa valittiin ensimmäisellä äänestyskierroksella. Piispa Arseni sai 22 ääntä, arkkimandriitta Sergei 10 ja arkkimandriitta Andreas 2 ääntä. Lisäksi annettiin 1 tyhjä ääni.

Kuva: Vlada Wahlstén


Kirkolliskokous on Suomen ortodoksisen kirkon korkein päättävä elin. Sen jäseniä ovat hiippakuntien piispat ja apulaispiispat, yksitoista papiston vaalilla keskuudestaan valitsemaa papiston edustajaa, kolme kanttorien vaalilla keskuudestaan valitsemaa kanttorien edustajaa sekä kahdeksantoista valitsijamiesvaalilla valittua maallikkojen edustajaa.

Aiemmin aiheesta

Kirkolliskokous päätti uusista hiippakuntarajoista

Kirkolliskokous 2018

Kategoriat Ajankohtaista Uutiset