9.4.2019

Kirkollishallitus päätti 9. huhtikuuta kokouksessaan uudesta seurakuntajaosta hiippakuntien piispojen esitysten pohjalta. Päätös on osa Suomen ortodoksisessa kirkossa meneillään olevaa laajaa hallinnonuudistusta. 

Helsingin hiippakunnassa seurakuntien määrä vähenee merkittävästi. Uudistuksen jälkeen hiippakunta koostuu kolmesta seurakunnasta nykyisten kahdeksan sijaan. 

Kirkollishallitus päätti, että Lahden ja Hämeenlinnan seurakunnat liitetään osaksi Helsingin seurakuntaa. Haminan ja Kotkan seurakunnat liitetään Lappeenrantaan ja vain Turun seurakunta säilyy ennallaan. Tampereen seurakunta liitetään kirkollishallituksen aiemmin tekemän päätöksen mukaisesti Oulun hiippakuntaan vuoden 2020 alusta. 

Kirkollishallituksen päätös poikkeaa aiemmasta suunnitelmasta, jossa Lahden ja Hämeenlinnan seurakunnat olisi yhdistetty Turun seurakuntaan ja Helsinki olisi säilynyt ennallaan.

– Seurakuntien toimintaedellytysten kannalta rakenneuudistukset ovat välttämättömiä. Helsingin seurakunta suhtautuu avoimesti ratkaisuihin, joissa toiminnat taataan mahdollisimman kevyellä hallinnollisella rakenteella, toteaa Helsingin seurakunnan kirkkoherra Markku Salminen.

Lopullinen päätös seurakuntien yhdistymisestä tehdään viimeistään kirkollishallituksen istunnossa 8.10.2019. Sitä ennen seurakunnat aloittavat neuvottelut yhdistymisen toteutuksesta. Lahti ja Hämeenlinna liittyvät Helsinkiin kappeliseurakuntina ja säilyttävät siten osittaisen itsehallinnon alueellaan. Nykyisen Helsingin alueelle kappeliseurakuntia ei olla tässä vaiheessa perustamassa. 

Lahti ja Hämeenlinna osaksi Helsingin seurakuntaa

Hämeenlinnan seurakunta esitti alkuvuodesta kirkollishallitukselle toimittamassaan lausunnossa liittymistä osaksi Tampereen seurakuntaa. Lahden seurakunta puolestaan toivoi liittymistä Helsinkiin. Nyt kuitenkin molemmilla on edessä liittyminen Helsinkiin. 

– Molemmille seurakunnille kyseessä on iso muutos seurakunnasta kappeliseurakunnaksi. Hämeenlinnan seurakunnan historia on yli satavuotias ja Lahden seurakunnan reilu 60 vuotta. Molemmille seurakunnille kyseessä on yhden taipaleen päätös ja samalla uuden alku, Hämeenlinnan vt. kirkkoherra ja Lahden kirkkoherra Jonas Bergenstad kertoo.

Bergenstad näkee muutoksessa paljon etuja sekä Lahden että Hämeenlinnan kannalta:

– Molemmat seurakunnat voivat keskittää resurssit kirkon perustehtävään – hengelliseen työhön – hallinnon ja taloudenhoidon siirtyessä suurempaan yksikköön. Helsingin seurakunnalta molemmat seurakunnat myös saavat lisäresursseja esimerkiksi kasvatukseen ja diakoniaan. Toivon, että uudistuksen myötä uusien kappeliseurakuntien elämä ja toiminta vilkastuu entisestään.

Helsinki avoin neuvotteluille

Helsingin seurakunta on yllättynyt alueensa laajenemisesta mutta toivottaa uudet seurakuntalaiset tervetulleiksi. 

Helsingin seurakunnassa on ilolla huomattu luottamus seurakuntaamme kohtaan, ja olemme avoimin mielin valmiita neuvottelemaan Lahden ja Hämeenlinnan liittämisestä kappeliseurakuntina Helsinkiin. Seurakunnallamme on tarjottavana mahdollisille kappeliseurakunnille moniammatillisen työyhteisön tuki paikallisesti toteutettavalle seurakuntatyölle, kertoo kirkkoherra Salminen.

Nyt tarvitaan vastuullista johtamista ja rohkeutta edetä päätöksenteossa, hän lisää.  

Uusi seurakuntajako voimaan 2021

Uuden seurakuntajaon on määrä astua voimaan vuoden 2021 alusta. Alkuperäisen aikataulun mukaisesti uudet seurakunnat olisivat aloittaneet toimintansa vuoden 2020 alusta. Aloitusta päätettiin kuitenkin lykätä kireän aikataulun vuoksi.

Hallinnonuudistuksen tavoitteena on turvata seurakuntien taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset sekä seurakuntien jäsenten alueelliset palvelut. Uudistuksen toteutus voi vielä lykkääntyä, mikäli kirkollishallituksen päätöksiin haetaan oikaisua. 

Kategoriat Uutiset