10.8.2018

Näkyvälle paikalle rakennettu Uspenskin katedraali on 150 vuotta julistanut kirkon sanomaa arkkitehtuurillaan. Merkityksellistä on, että kirkon opetus: jumalanpalvelukset, kirkolliset toimitukset, sielunhoito sekä mahdollisuus hiljentymiseen ovat auttaneet ihmisiä heidän ainutkertaisessa elämässään.

Kirkkotilan ulkoinen kauneus on tukenut sitä, että ihmiset yhteisön jäseninä ovat rakentuneet sisäisesti kokien Jumalan armoa, usein Neitsyt Marian esirukouksien vahvistamina. Yksittäinen ihminen on voinut kokea yhteisön kantavan.

Nyt kirkkokuntamme pääkirkon juhlan saadessa huomiota olkoon se rohkaisuna löytää uudelleen ja uudelleen elävän kirkon vaalima kulttuuriperinne sekä syvällinen hengellinen opetus, joka johdattaa elävän Jumalan yhteyteen. Sen voi löytää myös tämän ajan ihmiset etsiessään merkitystä ja osallisuutta arvojaan etsivässä maailmassa.

Juhlallinen usean piispan toimittama juhlapalvelus 15. elokuuta ja sen jälkeinen yhteinen juhla ovat meille mahdollisuus olla todistamassa, että maailman häilyvyyden keskellä on jotain luovuttamatonta ja pysyvää. Juhlan jälkeen jatkuu tänä vuonna aloitettu ikonostaasin monivuotinen korjausprojekti sekä esteettömyyden parantaminen. Tämä kaikki, että mahdollisimman monelle olisi jatkossakin Uspenskin kaltainen paikka, jonne tulla kokemaan kuinka ikuisuus kohtaa ajan.

Tervetuloa sekä Uspenskin juhlaan että arkeen!

Markku Salminen
kirkkoherra

Kategoriat Ajankohtaista