Kahden kanttorin paikka on edelleen auki Helsingin ortodoksisessa seurakunnassa kasvatustoimessa ja Myllypuron kappelissa. Kanttorilla on tärkeä tehtävä johtaa kuoroa jumalanpalveluksissa sekä vastata musiikista seurakunnan tapahtumissa ja toiminnassa. Teksti ja kuva: Vlada Wahlsten

26.1.2024

Helsingin ortodoksisessa seurakunnassa oli loppuvuodesta 2023 avoinna kaksi kanttorin toimea: kasvatuksen kanttorin sekä Itä-Helsingin eli Myllypuron kappelin kanttorin toimet.

Kumpaakin kanttorin toimeen haki yksi pätevä hakija. Kummatkin hakijat ovat kuitenkin sittemmin vetäneet hakemuksensa pois, toinen henkilökohtaisista syistä ja toinen työn järjestelyihin liittyvien syiden vuoksi.

Seurakunta pyytää hiippakunnan piispaa, arkkipiispa Leo määräämään sijaiset avoinna oleviin kanttorien tehtäviin.

Itä-Helsingin osalta Myllypuron kappelissa on saatu järjesteltyä asiat paikallisesti vapaaehtoisten kuoronlaulajien toimesta. Kasvatuksessa puolestaan kanttorin sijaisena on toiminut Rikhard Dahlström.

Hiippakunnan piispan odotetaan laittavan kasvatuksen ja Myllypuron kappelin kanttorien toimet uuteen hakuun. Ajankohta ei ole kuitenkaan vielä tiedossa.

Helsingin ortodoksisen seurakunnan kirkkoherra Markku Salminen näkee seurakunnan jo vuosia jatkuneen kanttoripulan nyt syventyneet, kun avoinna on nyt samanaikaisesti kaksi kanttorin tehtävää.

”Olemme kroonisessa kanttoripulassa. Päteviä hakijoita ei valmistu tarpeeksi. Meidän tulee omalta osaltamme huolehtia, että kanttorien työaikaan ja työmäärään liittyvät järjestelyt pysyvät tasa-arvoisina ja seurakunta näyttäytyy houkuttelevana työnantajana, kun kilpailua joudutaan käymään muodollisista pätevistä hakijoista.”

Kategoriat Ajankohtaista