16.2.2024

Helsingin ortodoksisen seurakunnan venäjänkielisestä seurakuntatyöstyä vastaava pappi, rovasti Heikki Huttunen kertoo Pyhän Kolminaisuuden kirkon venäjänkielisellä YouTube-kanavalla Свято-Троицкая церковь ФПЦ КП Хельсинки suomalaisesta ortodoksisesta kalenterista ja pääsiäisen ajankohdasta.

Isä Heikki Huttusen laatiman tekstin pohjalta on tehty myös video ukrainan kielellä, jossa Ukrainasta Suomeen sotaa paennut diakoni Sergiy Danilov kertoo kirkossamme käytössä olevasta kalenterista. Video on julkaistu Suomen ortodoksisen kirkon uudella ukrainankielisellä soittolistalla, jonne tullaan tekemään ortodoksisuudesta Suomessa kertovaa sisältöä.

Ensimmäisen videon aiheeksi valikoitui juuri kalenteri, sillä suuren paaston alkamisen myötä aihe on todella ajankohtainen. Matka kohti pääsiäsitä on jo alkanut 12. helmikuuta.

”On erityisen tärkeää tuoda oikeaa faktoihin perustuvaa tietoa siitä, miksi Suomessa ortodoksisessa kirkossa on käytössä tämä kalenteri. Monet ulkomailta, erityisesti Ukrainasta ja Venäjältä muuttaneet ortodoksit ovat hämmentyneitä siitä, ettemme vietä pääsiäistä samaan aikaan heidän entisen kotimaansa ortodoksisen kirkon ja muiden maiden ortodoksien kanssa. Valitettavasti on liikkeellä myös disinformaatiota. Videolla kerron historiallisista syistä sille, miksi on tärkeää viettää pääsiäistä samaan aikaan muun yhteiskunnan kanssa ja myös siitä, kuinka uuden ajanlaskun kalenteri on itse asiassa tieteellisesti tarkempi”, kertoo isä Heikki Huttunen.

”Tutkitusti YouTubea käytetään todella aktiivisesti juuri hakukoneena ja sieltä etsitään tietoja. Haluamme kertoa ukrainalaisille ja venäjänkielisille, että nyt suuri paasto on alkanut, ja että vietämme Suomessa pääsiäistä tänä vuonna 31. maaliskuuta.”

Kalenterikysymys oli myös edellisessä kirkolliskokouksessa aiheena, kun kaksi kirkolliskokousedustajaa oli tehnyt aloitteen pääsiäisen ajankohdan muuttamisesta juliaanisen eli vanhan ajanlaskun mukaiseksi. Aloite sai täystymäyksen ja hävisi äänestyksessä selvin lukemin.

Videolla kerrotaan kirkkomme historiasta ja syistä, miksi pääsiäisten vietto samaan aikaan muun yhteiskunnan kanssa on niin ensiarvoisen tärkeää.

”Suomen ortodoksinen kirkko on noudattanut vuodesta 1921 lähtien meletiaanista kalenteria. Kalenterin oli siunannut silloinen ekumeeninen patriarkka Meletios IV ja pyhä patriarkka Tihon. Pääsiäisen laskukaava noudattaa ensimmäisen Nikean kirkolliskokouksen (325 г.) sääntöä: Kristuksen ylösnousemusjuhlaa, pääsiäistä tulee viettäåä ensimmäisenä kevätpäiväntasauksen jälkeisen täydenkuun jälkeisenä sunnuntaina. Vanhan ajanlaskun, juliaanisen kalenterin, pääsiäistä koskevat laskukaavat eivät enää vastaa tämän päivän tähtitieteen tutkimuksen antamaa tietoa.”

Videolla kerrotaan myös uuden kalenterin tuomista merkittävistä hyödyistä.

”Suomen ortodoksinen kirkko on saanut vähemmistökirkkona tuoda suuren yleisön ja yhteiskunnan tietoisuuteen todistuksen Kristuksen ylösenousmusjuhlasta ja ortodoksisesta traditiosta, juhlista ja paastosta. Tämä oli eriyisen tärkeää toisen maailmansodan jälkeen, kun ortodoksikarjalaiset evakot asettuivat asumaan eri puolille Suomea. Tämän vuoksi kaikki suomalaiset tietävät jotakin ortodoksisesta pääsiäisestä. Suomalaiset tietävät, että ortodokseille pääsiäinen on vuoden kohokohta ja kaikkein tärkein juhla, jota vietämme Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen kunniaksi.”

Videolla isä Heikki kertoo suuren paaston jumalanpalveluksista ja niiden ajankohdista Pyhän Kolminaisuuden kirkossa Helsingissä sekä muissa pyhäköissämme.

”Suuri paasto on aika, jolloin Kirkko kutsuu meitä osallistumaan jumalanpalveluksiin jopa arkipäivisin. Keskiviikkoisin ja perjantaisin kirkoissamme toimitetaan ennen pyhitettyjen lahjain liturgia.”

Videolla myös kerrotaan pääsiäisen ajankohdasta vuonna 2024. Suuri viikko alkaa palmusunnuntain iltana 24.3. ja pääsiäispäivä on 31.3.

”Suurella viikolla seuraamme Kristuksen kärsimyksiä päivä päivältä ja tunti tunnilta. Ilosanoma Kristuksen ylösenousemuksesta tavoittaa meidät odottamatta tyhjän haudan juurella ja Valo voittaa pimeän pääsiäisyönä.”

Isä Heikki kertoo videolla myös kirkkaan viikon koululaisjumalanpalveluksista.

”Suomessa kaikki ortodoksisen uskonnon tunneilla koulussa käyvät lapset pääsevät pääsiäiskirkkoon. — Kaikki tämä on mahdollista juuri siksi, että Suomen ortodoksinen kirkko viettää pääsiäistä samana päivänä kuin muukin yhteiskunta ja koulut. Näin voimme tuoda kaikille pääsiäisen ilosanomaa. ”

Kategoriat Ajankohtaista Uutiset