3.11.2017

Seurakunnan avoinna olevaa nuorisopapin työsopimussuhteista tointa on hakenut määräaikaan mennessä pastori Sergei Petsalo ja pastori Joosef Vola.

Seurakunnanvaltuusto suorittaa papin vaalin joulukuun ylimääräisessä kokouksessa.

Papin toimen hakumenettely ja valinta

Papin toimen hakumenettelyssä erillisen ehdokasasettelun, jossa hakijat asetetaan vaalisijoille, suorittaa hiippakunnan piispa. Papin valinnan puolestaan suorittaa seurakunnanvaltuusto. Ennen papin vaalin toimittamista mahdolliset koepalvelukset ja niissä suoritettavat tehtävät määrää hiippakunnan piispa kuultuaan ensin seurakunnanneuvostoa.

Papin vaalissa jokainen seurakunnanvaltuuston jäsen voi äänestää yhtä ehdokasta. Valituksi tulee eniten ääniä saanut ehdokas. Jos äänet menevät tasan, valituksi tulee ehdokasasettelun ylemmällä vaalisijalla oleva ehdokas.

Kategoriat Uutiset