1.11.2017

Seurakunnan avoinna olevaa papin työsopimussuhteista tointa on hakenut määräaikaan mennessä pastori Sergei Petsalo ja pastori Joosef Vola.

Toimi on sijoitettu tällä hetkellä Itä-Helsingin toimintakeskukseen Myllypuroon.

Seurakunnanvaltuusto suorittaa papin vaalin joulukuun ylimääräisessä kokouksessa.

Papin hakumenettely ja valinta

Papin toimen hakumenettelyssä erillisen ehdokasasettelun, jossa hakijat asetetaan vaalisijoille, suorittaa hiippakunnan piispa. Papin valinnan puolestaan suorittaa seurakunnanvaltuusto. Ennen papin vaalin toimittamista mahdolliset koepalvelukset ja niissä suoritettavat tehtävät määrää hiippakunnan piispa kuultuaan ensin seurakunnanneuvostoa.

Papin vaalissa jokainen seurakunnanvaltuuston jäsen voi äänestää yhtä ehdokasta. Valituksi tulee eniten ääniä saanut ehdokas. Jos äänet menevät tasan, valituksi tulee ehdokasasettelun ylemmällä vaalisijalla oleva ehdokas.

Kategoriat Uutiset