Ortodoksisessa jumalanpalveluksessa kirkkokuorolla on oleellinen rooli. Kuvituskuvassa Varvara Merras-Häyrynen ja kuorolaisia.

16.12.2019

Väitöskirjatutkija TM, FM Tuuli Lukkala tekee parhaillaan väitöskirjatutkimusta ortodoksisen jumalanpalveluksen äänimaisemasta ja siitä, miten jumalanpalvelukseen osallistuvat ihmiset kokevat äänet jumalanpalveluksessa. Lukkala kerää tutkimusaineistoa Helsingin ortodoksisessa seurakunnassa joulukuussa 2019 ja tammikuussa 2020.

Tutkimustyönsä myötä Lukkala osallistuu jumalanpalveluksiin ja muuhun seurakunnan toimintaan, äänittää jumalanpalveluksia ja haastattelee jumalanpalveluksiin osallistuvia ihmisiä.

Lukkala etsii haastateltavia, jotka ovat osallistuneet ortodoksisiin jumalanpalveluksiin tai ovat kiinnostuneita osallistumaan jumalanpalvelukseen. Jos haluat osallistua haastatteluun, voit ottaa Lukkalaan yhteyttä. Lukkala korostaa, että tutkimukseen voi osallistua riippumatta siitä, onko ortodoksisen kirkon jäsen, kuinka usein käy jumalanpalveluksissa tai onko tutkimukseen osallistuvalla ollut jumalanpalveluksissa erityisiä tehtäviä.

Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa Leo on antanut siunauksensa tutkimusaineiston keruulle hiippakunnan seurakunnissa. Tutkimuksen päätyttyä ääniteaineisto arkistoidaan Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkistoon suomalaisen ortodoksisen aineettoman kulttuuriperinnön, jumalanpalveluselämän, tallentamiseksi. Lukkala toteuttaa ortodoksisen kirkkomusiikin alaan kuuluvan väitöskirjatyönsä Itä-Suomen yliopistossa Joensuussa.

Tuuli Lukkala vastaa mielellään tutkimukseen liittyviin kysymyksiin.

Yhteystiedot:
TM, FM Tuuli Lukkala
väitöskirjatutkija, Itä-Suomen yliopisto
puh. 040 258 8933
sähköposti: tuuli.lukkala@uef.fi

Kategoriat Uutiset