31.3.2023

Mitä on diakonia?  Mitä Kirkko meiltä edellyttää suhteessa lähimmäiseemme?

Seurakuntamme diakoniatyön pappi Teo Merras Johannes Siinailaisen sunnuntaina 19.3. pitämän paastoalustuksen taltiointi, jossa isä Teo muistuttaa kristillisen diakonian alkuperäisestä yhteisöllisestä luonteesta ja sen kiinteästä yhteydestä paastoon.