5.4.2018

Helsingin ja Lahden ortodoksisten seurakuntien Hyppää kyytiin nuori ortodoksi -yhteistyöhankkeen tavoitteena on kehittää kasvatus- ja nuorisotyön aluetoimintamalli. Hanke toteutetaan yhteistyössä seurakuntalaisten kanssa pilottihankkeena.

Tavoitteena kohderyhmälähtöinen toiminta

Hankkeen kartoitusvaiheessa selvitetään kohderyhmän toiveita palveluista, joita seurakunnat voisi tarjota. Varsinainen hanke käynnistyy kevään aikana. Tavoitteena on luoda seurakuntarajat ylittäviä toimintamuotoja, jotka lisäävät yhteisöllisyyttä ja aktiivisuutta eri toiminta-alueilla, luovat pyhäkkötoimintakulttuuria sekä vahvistavat nuorten ja perheiden integroitumista seurakuntayhteisöön. Kehitystyön yksi keskeisimpiä tavoitteita on lasten, nuorten ja perheiden tavoittaminen ja osallistaminen pyhäkköjen ympärille rakentuvaan toimintaan.

Nuoret mukana kehittämistyössä

Aluetyömallin pilottihanke toteutetaan Helsingin seurakunnan itäisen toiminta-alueen ja Lahden seurakunnan yhteistyöhankkeena, jossa ovat alusta asti mukana myös alueen nuoret. Kartoitusvaiheessa toteutetaan keskusteluiltoja, kyselyitä ja työpajoja, joissa kerätään lasten ja nuorten ajatuksia ja toiveita seurakunnassa tarjottavista toiminnoista ja palveluista. Hankkeen pitkän aikavälin tavoitteena on myös luoda malli, jonka hyväksi koettuja käytäntöjä voidaan soveltaa tulevaisuudessa valtakunnallisesti koko kirkon tasolla. Kasvatustyön uudistaminen ja kehittäminen on myös yksi kirkon viisivuotisen tavoite- ja toimintasuunnitelman kirjauksista.

Hyppää kyytiin nuori ortodoksi -hankkeen kartoitusvaihe alkaa keskustelutilaisuuksilla, jossa kuullaan seurakunnan nuorien ajatuksia tulevaisuuden toimintamalleista.

– Tervetuloa osallistumaan, juttelemaan ja muovailemaan teille sopivia kasvatustyön juttuja, hankkeesta vastaava kasvatustyöntekijä Iida Lonkila kannustaa.

Ensimmäinen keskustelutilaisuus järjestetään Järvenpään kirkossa sunnuntaina 8. huhtikuuta klo 12­­–14. Seuraavat keskustelutilaisuudet järjestetään lauantaina 14. huhtikuuta Tikkurilan kirkossa klo 12­–14 ja Porvoon kirkossa klo 15–17 sekä perjantaina 11. toukokuuta Hyvinkään kirkossa klo 18­–20.

Katso keskustelutilaisuuksien tarkemmat tiedot tapahtuma- ja toimintakalenterista valitsemalla tapahtumamuodoksi keskustelutilaisuus.

Voit myös osallistua vastaamalla kyselyyn

Tule mukaan vaikuttamaan!

Kategoriat Ajankohtaista