Arkkipiispa Leolla on Helsingin hiippakunnan kirkkoherrojen vankkumaton tuki. Kuva: Helsingin ortodoksinen seurakunta

6.10.2020

Ekumeenisen patriarkka Bartolomeoksen esittämä kutsu kirkkomme piispoille saapua Konstantinopoliin nyt lokakuun alussa (5.-7.10.) on nostattanut uutisissa arvailujen ja huhujen kierteen. Virallisesti kutsun syynä oli keskustelu Suomen ortodoksisen kirkon tilanteesta ja koulutusasioista. Julkisuudessa on kuitenkin arvailtu vierailun todellisten syiden liittyvän piispojen välisiin kiistoihin ja arkkipiispa Leoon kohdistuviin syytöksiin.

Helsingin ortodoksisen seurakunnan kirkkoherra Markku Salminen on kokenut julkisen keskustelun liian yksipuolisena. Jakaessaan huolensa muiden Helsingin hiippakunnan kirkkoherrojen kanssa hän huomasi, että kaikkien näkemys ja kanta on yksimielinen: arkkipiispa Leoon kohdistuneet syytökset eivät tunnu heistä reiluilta, eivätkä he ole onnistuneet saamaan myös toisenlaista näkökulmaa julkisuuteen.

”Arkkipiispaamme on syytetty asioista, jotka eivät näkemyksemme mukaan pidä paikkaansa. Esimerkiksi on pitkään liikkunut huhuja, joiden mukaan patriarkaatin eksarkit vierailivat kirkossamme viime vuonna tarkistamassa arkkipiispan terveydentilaa ja arvioimassa, tulisiko hänen siirtyä eläkkeelle. Meillä on ollut aivan toisenlainen näkemys ja käsitys vierailun tarkoituksesta – siinä arvioitiin koko kirkkomme tilaa ja piispojen yhteistyötä, eikä suinkaan vain arkkipiispaamme. Uutisointimme on ollut liian yksipuolista ja vääristynyttäkin. Minusta olemme vaienneet liian pitkään ja jättäneet asioita julkisuudessa oikaisematta. Toivomme vilpittömästi, että uutisoinnissa käsitellään asioita monipuolisesti ja objektiivisesti. Olemme siis sananvapauden puolella. Ja ennen kaikkea totuuden”, painottaa kirkkoherra Markku Salminen.

Helsingin hiippakunnan kirkkoherrat ovat asian tiimoilta kirjoittaneet yhdessä vastineen julkisuudessa viime päivinä esitettyihin väitteisiin ja huhuihin liittyen, ja toimittaneet sen Suomen Kuvalehteen. Toistaiseksi julkaisematta jääneen vastineen voi lukea tästä.

Teksti: Vlada Wahlstén

Kategoriat Uutiset