11.6.2018

Helsingin ortodoksinen seurakunta on säilymässä ennallaan koko kirkkoa koskevassa hallinnonuudistuksessa, käy ilmi kirkollishallituksen 8.6. kokouksen päätöksistä.

Helsingin ortodoksiseen hiippakuntaan kaavaillaan kolmen seurakunnan mallia, jossa Helsingin seurakunta säilyisi nykyisen laajuisena. Sen sijaan muita seurakuntia liitettäisiin toisiinsa ja osittain myös muihin hiippakuntiin.

Kirkollishallitus jatkaa hallinnonuudistuksen valmistelua kirkolliskokousta varten.

Suomen ortodoksisessa kirkossa on meneillään mittava seurakunta- ja hiippakuntarakenteiden uudistus, jonka tavoitteena on turvata seurakuntien toimintaedellytykset myös tulevaisuudessa.

Uudistuksessa pieniä seurakuntia yhdistetään toisiinsa ja nykyisten hiippakuntien rajoja muutetaan. Uudistuksen on määrä astua voimaan vuoden 2020 alusta.

Hiippakuntarajoista päätetään vuoden 2018 kirkolliskokouksessa, jonka jälkeen kirkollishallitus päättää uusista seurakuntajaoista. Kirkollishallitus asetti uudistukselle myös selvitysmiehen, asianajaja Hannu Palsolan.

Lue lisää kirkollishallituksen päätöksistä kirkon sivuilta.

Aiemmin aiheesta

Arkkipiispan istuin Helsinkiin (27.11.2017)

Kategoriat Uutiset