Kirkkoherra Markku Salminen tutkailemassa papereitaan kirkolliskokouksessa Valamon luostarissa. Kuva: Suomen ortodoksinen kirkko/Maria Hattunen

27.11.2019

Helsingin seurakunta oli varsin hyvin edustettuna kirkolliskokouksessa.

Kirkolliskokouksen kolmas varapuheenjohtaja oli kirkkoherra Markku Salminen, kirkollishallituksen jäsenenä sekä hallintovaliokunnan puheenjohtajana toimi nunna Elisabet ja hänen varajäsenensä oli Ritva Bly. Lisäksi kirkkoherra Markku Salminen oli kirkollishallituksen pappisjäsenen varajäsen samoin kuin talousvaliokunnan puheenjohtaja. Sivistysvaliokunnan puheenjohtajana toimi Elina Palola.

Keskiviikkona kirkolliskokouksen neljännessä täysistunnossa käsiteltiin poikkeuksellisesti uudelleen kaksi kolmannessa täysistunnossa käsiteltyä asiaa. Ensinnäkin viestintä oli epähuomiossa jäänyt pois palvelukeskuksessa tuotettavien palveluiden luettelosta, joka sisältyi hallintovaliokunnan mietintöön. Mietintö jätettiin korjatussa muodossa pöydälle.

Lisäksi istunnossa jätettiin pöydälle seuraavat lakivaliokunnan mietinnöt: metropoliitta Arsenin ja metropoliitta Elian aloite hiippakuntarajojen tarkastuksesta, lakityöryhmän esitys lain muutoksista ja esitys lakityöryhmän toimeksiannon jatkamisesta sekä kolttasaamelaisten edustusta kirkolliskokouksessa koskeva asia.

Hallintovaliokunnan osalta pöydälle jäi kiinteistötyöryhmän raportti ja talousvaliokunnnan osalta kirkon keskusrahaston tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2018 sekä vastuuvapaudesta päättäminen. Kyseisen istunnon puheenjohtajana toimi metropoliitta Elia. Kirkolliskokouksen kulkua voi seurata Suomen ortodoksisen kirkon kotisivujen kautta.

Kategoriat Uutiset