18.12.2018

Haettavana kasvatustyöntekijän sijaisuus ajalle 1.2.–31.12.2019.

Kasvatustyöntekijä toimii osana seurakunnan moniammatillista kasvatustiimiä. Tiimin jäsenten kesken on jaettu aluetyö: sisäiset ja ulkoiset yhteistyöverkostot, leiri, kerho- ja ryhmätoimintojen sekä tapahtumien organisointi ja toteutus. Yhdessä tehtävän kasvatustyön kehittämisen, suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin lisäksi kullakin työntekijällä on selkeä oma erityisosaamisalansa ja vastuualueensa. Tehtävään kuuluu tiimityön lisäksi itsenäistä työskentelyä ja suunnittelua.

Sijaisen tehtäviin kuuluu pääosin nuorten parissa tehtävän toiminnan suunnittelua sekä käytännön tehtäviä leireillä, tapahtumissa, kerhoissa ja koulutusten yhteydessä. Valittava tulee toimimaan sijaisuuden aikana leireillä ja tapahtumissa vastuu- ja johtotehtävissä.

Sijaiselta edellytämme soveltuvaa kasvatusalan koulutusta. Myös muu soveltuva koulutus ja osaaminen voidaan huomioida. Ortodoksisen kirkon ja seurakunnan toiminnan tuntemus sekä työkokemus kirkon kasvatustyöstä tai muulta vastaavalta palvelualalta katsotaan eduksi. Tehtävän luonteen vuoksi hakijan on oltava ortodoksisen kirkon jäsen.

Hakijalta edellytetään lisäksi soveltuvuutta tehtävään sekä hyviä yhteistyötaitoja. Valitun tulee esittää ote rikosrekisteristä.

Palkkauksessa noudatetaan ortodoksisen kirkon työehtosopimusta. Haettava toimi kuuluu ortodoksisen kirkon työehtosopimuksen vaatimusryhmään 3.

Sijaisuus täytetään 1.2.2019 alkaen.

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa 8.1.2019 klo 14 mennessä sähköpostitse osoitteeseen hakemukset.helsinki@ort.fi

Lisätietoja: Kasvatuksen esimies Juha Lampinen, juha.lampinen@ort.fi, puh. 0405279580

Kategoriat Avoimet työpaikat