Järvenpään ortodoksinen kirkko talvisissa maisemissa. Kuva: Kimmo Kallinen

16.1.2023

Helsingin hiippakunta on julistanut haettavaksi Helsingin ortodoksisen seurakunnan Itäisen toiminta-alueen päätoimisen papin työsopimussuhteisen toimen. Työnteon ensisijainen paikka on Järvenpää, mutta työtä tehdään säännöllisesti myös Porvoossa.

Hakijan tulee toimeen valituksi tullakseen täyttää ortodoksisen kirkkojärjestyksen 132 §:n mukaiset kelpoisuusehdot. Hakijalta edellytetään kykyä kehittää ja organisoida seurakuntatyötä sekä osoittaa sitoutuneisuutta. Työssä tarvitaan aloitekykyä, hyviä vuorovaikutustaitoja, tiimityöskentelyä ja pitkäjänteistä suunnitelmallisuutta sekä kykyä verkostoitua.

Tehtävä on otettavissa vastaan 1.3.2023 tai sopimuksen mukaan.

Palvelussuhteen ehdot ja palkkaus määräytyvät ortodoksisen kirkon työehtosopimuksen mukaisesti. Toimi sijoittuu vaativuusryhmään V. Tointa täytettäessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Hakemukset, joista käy ilmi asianmukainen koulutus, kielitaito sekä aikaisempi työkokemus, osoitetaan Helsingin hiippakunnan piispalle. Hakemukset tulee toimittaa arkkipiispan kansliaan perjantaihin 3.2.2023 klo 16.00 mennessä sähköisesti osoitteeseen helsingin.hiippakunta@ort.fi tai postin välityksellä: Liisankatu 29 A 8, 00170 Helsinki.

Lisätietoja antaa kirkkoherra Markku Salminen, puh. 040 501 6190 tai markku.salminen@ort.fi.

Hakuaika päättyy

3.2.2023 klo 16:00