21.6.2022

Suomen ortodoksisen kirkon kansainvälinen diakonian ja lähetystyön järjestö Filantropian aloitti välittömästi avustustyön Ukrainassa Venäjän aloitettua hyökkäyssodan yli kolme kuukautta sitten.

Tuhansille on toimitettu apua Kiovassa, Sumyssa ja Rivnen alueella toimivien järjestöjen kautta. Materiaalinen apu on ollut ensisijaisesti hygieniatarvikkeita, ruokaa ja lääkkeitä.

Kriisiavun välittäminen sodan pitkittyessä on ollut mahdollista yksityisten ihmisten, yritysten ja ortodoksisen kirkon tekemien lahjoitusten avulla. Toukokuun loppuun mennessä Ukrainan kriisiapukeräykseen oli lahjoitettu yli 98 000 euroa. Ukrainasta tulleiden avustuspyyntöjen mukaisesti Filantropia on välittänyt kesäkuun alkuun mennessä yli 55 000 euroa. Ukrainan lisäksi Filantropia välitti sodan ensimmäisten viikkojen aikana 10 000 euroa Puolaan tulleiden ukrainalaisten pakolaisten auttamiseksi Puolan ortodoksisen kirkon humanitaarisen avun järjestöjen kautta.

Kiovassa ja sen lähialueilla tilanne on muuttunut useaan otteeseen sodan aikana. Ensi alkuun avustusten jako keskittyi Obolenskin kaupunginosaan. Kun Kiovan saarto epäonnistui ja miehitysjoukot siirtyivät pois Kiovaa ympäröiviltä alueilta, apua on pystytty välittämään Romankiviin, Katuzhankaan, Termakhivkaan, Borodiankaan, Butšaan, Vorzeliin ja Irpiniin. Viime viikkoina avustuskuljetuksia on järjestetty lähialueen lisäksi Dniproon ja Harkovaan. Filantropian ja tavaralahjoittajien apua on jaettu Kiovan yhteistyökumppanin kautta lähes 10 000 ihmiselle.

Sumyn kaupungin tilanne oli sodan alussa vaikea, sillä kaupunki oli saarrettuna. Saarron loputtua tilanne on ollut rauhallisempi, mutta kaupunkiin jääneiden ihmisten mahdollisuudet palata arkeen vaihtelevat. Työttömyyden, vähävaraisuuden ja kodittomuuden vuoksi osa ihmisistä tarvitsee ruoka-apua, jota on järjestetty päivittäin 80–120 ihmiselle. Huhti-toukokuussa Filantropian ruoka- ja tavara-apua annettiin perheisiin, joissa on kolme tai useampi lasta, heidän joukossaan orpoja ja vammaisia lapsia. Reilun kahden kuukauden aikana Sumyssa on jaettu lähes 7 000 ruoka-annosta tai ruokakassia.

Rivnen alueella puolestaan on ollut sodan alusta alkaen maan sisäisiä pakolaisia. Osa on jatkanut matkaansa naapurimaihin ja kauemmas, osa on jäänyt toistaiseksi Länsi-Ukrainaan. Filantropian tukea on välitetty yhden turvakodin asukkaiden hyväksi sekä pakolaisille ja siviileille, yhteensä 1 360 ihmiselle.

 

Näin lahjoitat

Voit auttaa joko lahjoittamalla verkossa (https://filantropia.fi/kohde/kriisiapu-ja-kehitysyhteistyo/) tai tekemällä lahjoituksen Filantropian katastrofitilille: FI08 5480 0520 0345 94 (viite: 12289). Myös MobilePayn kautta voit lahjoittaa tunnuksella 52653.

Ortodoksisen kirkon kansainvälinen diakonia ja lähetystyö Filantropia ry on saanut Poliisihallitukselta rahankeräysluvan (luvan numero RA/2017/1236, myönnetty 30.11.2017), joka on voimassa 1.1.2018-31.12.2022 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Kerätyt varat käytetään Filantropian diakonia-, lähetys- ja kehitysyhteistyöhankkeisiin kansainvälisesti ja kotimaassa (vesi- ja ruokaturvan, terveydenhuollon, toimeentulon, kasvatuksen ja koulutuksen parantamiseen, humanitaariseen avustustyöhön ja katastrofiapuun sekä ihmisoikeuksien parantamiseksi tehtävään työhön).

Kategoriat Uutiset