Äänestysvilkkaus ei ollut päätä huimaava.

11.11.2019

Seurakunnanvaltuuston vaalit päättyivät sunnuntaina, ja kirkkoherra Markku Salminen luki äänestystuloksen ääneen maanantaina 11. marraskuuta kello 09:00 kirkkoherranvirastossa perinteen mukaisesti.

Äänioikeuttaan käytti kaikkiaan 707 henkilöä, ja heidän joukossaan äänesti historian ensimmäinen 16-vuotias Saska Varjonen. Päättyneet vaalit olivat ensimmäiset, joissa 16 vuotta täyttäneet nuoret saivat äänestää. Kuitenkin äänestysprosentti jäi 4,39 prosenttiin, vaikka hienoista nousua edellisiin vaaleihin verrattuna olikin tapahtunut.

Seurakunnanvaltuustoon tulivat valituiksi alla mainitut henkilöt. Luku kunkin ehdokkaan nimen perässä tarkoittaa hänen saamaansa äänimäärää.

Vaalien tulos on nähtävillä 11.12. 2019 saakka kirkkoherranvirastossa, ja mahdolliset kirjalliset oikaisuvaatimukset on tehtävä kyseiseen päivään mennessä. Oikaisuvaatimukset on osoitettava Suomen ortodoksiselle kirkollishallitukselle.

Helsinki, vaalialue 1:

Brodkin, Jefim, 177

Lampinen, Marina, 171

Mountraki, Maria, 168

Palola, Elina, 153

Tchervinskij, Anna, 152

Saarinen, Ulla, 145

Kontkanen, Mika, 142

Bly, Ritva, 138

Haukka, Jari, 118

Railas, Lauri, 118

Espoo ja Kauniainen, vaalialue 2:

Kilpinen, Kim, 62

Virolainen, Joonas, 58

Kütt, Valeria, 40

Vantaa, vaalialue 3:

Soraniva, Anna Maija, 47

Stenberg, Andreas, 44

Karpin, Miikka, 33

Keski- ja Itä-Uusimaa, vaalialue 4:

Lindström, Anja, 50

Pylvänäinen, Jari, 32

Larsson, Frank, 31

Länsi-Uusimaa ja Kirkkonummi, vaalialue 5:

Uotila, Urpo, 66

Kokkonen, Arvo, 51

Ensimmäisenä 16-vuotiaana valtuustovaaleissa äänestänyt Saska Varjonen sai kirkkoherra Markku Salmiselta pienen muistolahjan ja kannustavia sanoja. Kuva: Milja Sarlin

Matala aktiivisuus huolestuttaa

Kirkkoherra Markku Salminen kuvailee äänestysaktiivisuutta huolestuttavan alhaiseksi.

”Osallisuus hallintoon ei saa jäädä vain pienen ryhmän aktiivisuudesta kiinni. Ilahduttavaa oli, että ehdokkaat tuntuivat saavan hyvin ääniä. Vaikka äänestysikäraja oli nyt alhaisempi, se ei näkynyt vielä merkittävästi nuoren äänestysvilkkaudessa. Suunta on kuitenkin oikea: tarvitsemme luottamuselimiin eri ikäisiä ja erilaisen taustan omaavia henkilöitä:”

Isä Markku kiittää vaalilautakuntaa sekä toimitsijoita vaalin käytännön läpiviemisestä. ”Luottamuksellisuus on edellytys lakisääteisen toiminnon huolelliseen hoitamiseen. Lisäksi kiitän vaalilautakunnan puolesta kaikkia ehdokkaita vaaliin osallistumisesta. Toivotan siunausta jokaiselle, ja valituksi tulleita kutsun yhteiseen työhön  Kirkosta erotaan muun muassa klikkiytymisen takia: yhdessä voimme osoittaa tekevämme päätöksiä koko seurakunnan ja sen kaikkien jäsenten parhaaksi.”

Uusi valtuusto kokoontuu tammikuun puolivälin jälkeen, jolloin se järjestäytyy sekä valitsee neuvoston, kiinteistölautakunnan sekä vaalilautakunnan jäsenet. Valituille järjestetään myös yhteinen perehdytyspäivä yhdessä Hämeenlinnan ja Lahden valtuutettujen kanssa.