Ylienkeli Gabriel Kalukkalan ortodoksisen kirkon ikonostaasissa. Kuva: Joel Eklöv

8.11.2023

Ortodoksisessa kirkossa ruumiittomia voimia, Jumalan viestinviejiä ja sanansaattajia, enkeleitä muistetaan jokaisena maanantaina. Tämän lisäksi marraskuun 8. päivänä vietetään erityistä enkelvoimien juhlaa. Tuolloin kirkossamme muistetaan ylienkeleitä Mikaelia, Gabrielia, Rafaelia sekä muita ruumiittomia voimia.

Enkelvoimien juhlana 8.11. Kirkossamme muistetaan enkeljoukkojen kokoontumista (synaksis) taivaissa ylienkeli Mikaelin koolle kutsumana sen jälkeen, kun taivaallinen henkiolento Lucifer syöstiin tuonelaan yhdessä muiden pahuuden valinneiden enkeleiden ja ruumiittomien voimien kanssa. Ensimmäinen syntiinlankeemus tapahtui enkelimaailmassa, kun Lucifer, Jumalaa lähimpänä oleva henkiolento, ylpistyi, ja halusi itse nousta Jumalan asemaan. Lucifer  kääntyi pois valosta ja alkoi vajota pimeyteen.  Sen sijaan ylienkeli Mikaelin kerrotaan vahvistuneen: ”Nähdessään pelottavan tyhjiön, joka jäi taivaaseen enkeljoukkojen lankeemuksen jälkeen, ylienkeli Mikael nousi sen ylle ja rohkaisi enkeljoukkoja huutaen: ”Ottakaamme vaarin! Olkaamme varuillamme, pysykäämme tarkkoina, valvokaamme! Meidät on korotettu seisomaan Jumalan edessä ja olemme Hänen tekoaan. Muistakaamme kuitenkin, että olemme vain palvelijoita. Pyrkikäämme itsetuntemukseen nähtyämme, miten lankesivat ne, jotka tahtoivat tulla Jumalan veroisiksi. Ne, jotka meidän kanssamme olivat valoa, ovat nyt muuttuneet pimeydeksi.” (Synaksario, 8.11. enkelvoimien juhla)

Enkeljoukkojen kokoontumisessa Jumalan palvelijoiksi ja lähettiläiksi jääneet ruumiittomat voimat osoittivat yksimielisyyttä, yhteyttä ja halua valvoa ja taistella hyvän puolella pahuutta vastaan.

Enkeli merkitsee lähettilästä. Enkelien juhla kutsuu ihmisiä enkelimäiseen tarkkaavaisuuteen, yksimielisyyteen ja yhteyteen. Juhla muistuttaa myös ihmiskunnan syntiinlankeemuksesta ja Kristuksen kuolemallaan ja ylösnousemuksellaan tekemästä sovitustyöstä. Jeesus Kristus korotti synninalaisen ja kuolevaisen ihmisen ylösnousemuksessaan kaikkien ruumiittomien voimien yläpuolelle suoraan Jumalan lapseksi. Hän avasi ristillään meille tien pelastukseen tuonelasta taivasten valtakuntaan. Juhla kutsuu meitäkin valitsemaan valon ja hyvyyden ja toimimaan Jumalan lähettiläinä tässä maailmassa.

Synaksariossa, pyhien elämänkertoja kokoavassa teoksessa,  enkeleitä kuvataan näin:

”Kun Jumala lähettää taivaasta enkeleitä meidän luoksemme sanansaattajiksi, he omaksuvat joskus ruumiillisen hahmon, jotta me kykenisimme näkemään heidät. Heidän toimintaansa eivät rajoita ovet, seinät tai sinetit, sillä heidän ylevä luontonsa on niin hienoa, että se kulkee helposti aineellisten esteiden lävitse. Heidän kykynsä käsittää ihmisten ajatuksia ei tarkoita, että he olisivat kaikkitietäviä, sillä jos he profetoivat, se tapahtuu armosta ja Jumalan säätämyksestä, ei heidän omasta kyvystään.

Jumala on tehnyt enkelit palvelijoikseen ja Hän lähettää heitä huolehtimaan maasta. Enkelit varjelevat ihmisiä ja kansoja. Jokaista paikallisseurakuntaa suojelee oma enkelinsä. He toimivat täyttääkseen sen johdatuksen, joka on määrätty ihmiskunnalle yleensä ja kullekin yksilölle erikseen. Jokaisen ihmisen rinnalle Jumala on asettanut suojelusenkelin, joka tarkkailee meitä alati mutta ei kuitenkaan erkaannu Jumalan läsnäolosta. (Matt. 18:10) Suojelusenkeli herättää omassatunnossamme hyviä pyrkimyksiä, auttaa meitä voittamaan sielunvihollisen juonia ja syntiin langettuamme sytyttää meissä katumuksen tulen.”

”Enkelien määrä on ihmisille tuntematon. ”Tuhannet ja taas tuhannet palvelivat Häntä, miljoonat seisoivat odottaen Hänen edessään.” (Dan. 7:10) Enkelit voidaan kuitenkin jakaa yhdeksään luokkaan, jotka koostuvat kolmesta triadista eli kolmikosta.”Ylimpänä hierarkiassa ovat serafit, monisiipiset olennot, sitten kerubit, monisilmäiset olennot (Hes. 1:12, 10:12), tämän jälkeen tulevat vallat, voimat ja herraudet. Taivaallisen hierarkian täydentävä kolmas triadi koostuu hallituksista, ylienkeleistä ja enkeleistä, joiden kautta Jumala tekee meille tiettäväksi vanhurskaat päätöksensä. Koska enkelit ja ylienkelit ovat luomisjärjestyksessä lähimpänä ihmiskuntaa, Jumala lähettää juuri heitä meidän luoksemme ruumiillisessa muodossa, kun niin tahtoo.”

Juhlasta voi lukea tarkemmin kirkkokalenteri Synaksarionissa sekä päivän pyhät osiossa.

 

Juhlapäivänä kirkossa veisataan: 

Taivaallisten voimien johtajat, jumalallisen kun­­nian palvelijat, enkelten päämiehet ja ih­mis­ten ohjaajat. Rukoilkaa meille kaikkea sitä, mikä on meille hyödyksi, ja suurta armoa, te ruumiit­tomien voimien johtajat.” (Kontakki, 4. säv.)

Taivaallisten voimien johtajat, tei­tä me kelvottomat anom­me: ”Suojelkaa rukouksillanne meitä| ja kätkekää meidät aineettoman kunnian­ne siipi­en alle!” Varjelkaa meitä, kun me hartaasti lankeamme eteenne ja anomme: ”Päästäkää vaaroista meidät,| oi ylhäisten voimien pää­miehet.”
(Tropari, 4. säv.)

 

Kaikki seurakunnassa toimitettavat jumalanpalvelukset löytyvät seurakunnan yhteisestä jumalanpalveluskalenterista.