Syyskuun ensimmäisenä päivänä vietetään myös Ekumeenisen patriarkan siunaamaa päivää luonnon puolesta. Kuva: Ekumeeninen patriarkaatti / Nicolaos Manginas

1.9.2021

† Bartolomeos

Jumalan armosta Konstantinopolin, Uuden Rooman arkkipiispa ja ekumeeninen patriarkka: koko kirkon täyteydelle armoa ja rauhaa koko luomakunnan Luojalta, Herraltamme, Jumalaltamme ja Vapahtajaltamme Jeesukselta Kristukselta.

Kunnioitetut veljet ja rakkaat lapset Kristuksessa,

Indiktion juhla, virallinen rukouspäivä luonnon puolesta, koittaa tänäkin vuonna ihmiskunnalle, joka joutuu kohtaamaan vallalla olevan ilmastonmuutoksen takia äärimmäisiä sääilmiöitä – tuhoisia tulvia ja tulipaloja koko planeetalla – kuin myös koronaviruspandemian ja sen yhteiskunnalliset ja taloudelliset seuraukset.

Liikkumiseen ja teollisuuden päästöihin kohdistuvat rajoitukset ovat johtaneet saasteiden ja kaasupäästöjen vähentymiseen. Tämä on jälleen kerran merkittävä opetus kaiken maailmassa olevan keskinäisestä riippuvuudesta ja kaikkien elämän ulottuvuuksien liittymisestä toisiinsa. Niin ikään on taas ilmennyt, että ekumeenisen patriarkaatin luonnonsuojeluun liittyvät aloitteet, jotka ovat jatkumoa Kirkon teologialle ja liturgiselle perinteelle, ovat sopusoinnussa niiden tieteen toteamusten ja asiantuntijoiden esittämien kehotusten kanssa, jotka peräänkuuluttavat moninaisia toimia luonnonympäristön kokonaisuuden suojelemiseksi.

Rukoilemme, että pääsemme pian yli terveyskriisin seurauksista ja että kaikki maailman hallitukset saisivat valistusta ylhäältä, jotta ne eivät palaisi talouskeskeisyyteen tai itsepintaisesti pysyisi siinä – siis niissä talouselämän, tuotannon, kulutuksen ja luonnonvaroja ehdyttävän hyväksikäytön järjestämisperiaatteissa, jotka olivat voimassa ennen pandemiaa. Meidän keskinkertaisuutemme vilpitön rukous on, että lakattaisiin myös levittämästä valeuutisia covid-19-koronavirusrokotteen väitetystä vaarallisuudesta, pilkkaamasta asiantuntijoita ja väheksymästä sairauden vakavuutta. Valitettavasti tällaisia näkemyksiä levitetään myös ilmastonmuutokseen, sen syihin ja tuhoisiin seurauksiin liittyen. Todellisuus on täysin erilainen. Sen edessä vaaditaan vastuullisuutta, yhteistoimintaa, yhteistä suuntaa ja yhteistä näkyä.

On käsittämätöntä, että pysymme toimettomina ihmissukua yhteisesti kohtaavien aikamme suurien haasteiden edessä. Välinpitämättömyytemme kärsivää kanssaihmistä ja ”sangen hyvän” luomistyön tuhoutumista kohtaan on loukkaus Jumalaa kohtaan ja Hänen käskyjensä hylkäämistä. Siellä, missä on kunnioitusta luomakuntaa kohtaan ja teoin ilmenevää rakkautta ihmistä, ”Jumalan rakastamaa”, kohtaan, siellä on läsnä myös Jumala.

Pyhän ja Suuren Synodin (Kreeta 2016) jälkeen ekumeeninen patriarkaatti, synodin hengessä ja sen päätösten mukaisesti, nimitti virallisen teologien työryhmän laatimaan tekstin uskomme sosiaalisista seurauksista ja ortodoksisen kirkon yhteiskunnallisesta lähetys- ja todistustehtävästä nyky-yhteiskunnassa. Tässä tekstissä, jonka Pyhä synodimme on hyväksynyt julkaistavaksi ja joka on otsikoitu Maailman elämän edestä: kohti ortodoksisen kirkon sosiaalieetosta, mainitaan osuvasti seuraavaa: ”Kirkko rohkaisee myös uskovaisia olemaan kiitollisia, ja hyväksymään tieteen löydökset, vaikka ne joskus saattaisivat pakottaa heidät arvioimaan uudelleen käsityksiään historiasta tai kosmisen todellisuuden rakenteista. Tieteellinen tiedonjano kumpuaa samasta lähteestä kuin uskon kaipaus astua yhä syvemmälle Jumalan mysteeriin.” (§71)

Kristuksen Pyhä ja Suuri Kirkko korostaa painokkaasti luonnonsuojelun ja filantrooppisen lähimmäisestä huolehtimisen erottamattomuutta. Niin luontoystävällinen käytös kuin ihmispersoonan pyhyydenkin tunnustaminen on ”liturgiaa liturgian jälkeen”, Kirkon eukaristisen todellisuuden välttämättöminä ulottuvuuksia. Kirkon elämä on teoin ilmenevää kunnioitusta luomakuntaa kohtaan sekä persoonan kunnioituksen ja solidaarisuuden kulttuurin ilmenemismuoto ja -paikka.

Kunnioitetut veljet ja rakkaat lapset,

Tänä vaikeana aikana pandemian rajoittamiseen tähtäävien aloitteiden tekeminen on Kirkolle perustavanlaatuinen pastoraalinen velvollisuus. Ehdoton eettinen käsky on myös tukea koronavirusrokotteen yleistä saatavuutta, erityisesti köyhempien kansojen joukossa, Herran sanojen mukaan: ”Kaiken, minkä te olette tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle” (Matt. 25:40). Meidän tulee rakastaa toisiamme, kuten ”Kristuskin on rakastanut meitä” (vrt. Ef. 5:2), ja osoittautua luomakunnan ”papeiksi” sekä suojella ja vaalia sitä huolellisesti ja hellyydellä palauttaen tämän arvokkaan jumalallisen armon lahjan kiitollisuudella kaikkien Luojalle.

Lopuksi rukoilemme koko sielustamme kaikille teille siunattua, tervettä ja hedelmällistä uutta kirkkovuotta sekä anomme teille kaikkein autuaimman ja pyhimmän Jumalansynnyttäjän välityksellä Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen armoa. Hänelle kuuluu kunnia ja valta iankaikkisesti. Aamen!

1. syyskuuta 2021
Konstantinopolin Bartolomeos
Teidän kaikkien palava esirukoilija Jumalan edessä

Lähde: www.ort.fi

Kategoriat Kirkkovuosi Uutiset