24.10.2023

Seurakuntalaisella on oikeus pyytää kopioita niistä toimielimien pöytäkirjoista ja muista seurakunnan asiakirjoista, joita ei ole määrätty salassa pidettäviksi. Seurakunnanvaltuuston ja -neuvoston pöytäkirjat ovat lähtökohtaisesti julkisia ellei niitä ole erityisistä syistä julistettu salaisiksi ja ne ovat nähtävissä aina pöytäkirjan tarkastuksen jälkeen seurakunnan asiakaspalvelussa virallisella ilmoitustaululla osoitteessa Liisankatu 29 A, 1. krs sekä seurakunnan internetsivuilla.

Asiakirjapyynnöt tulee jatkossa asiakaspalvelun sijaan lähettää sähköpostiosoitteeseen hallinto.helsinki@ort.fi otsikolla Asiakirjapyyntö.

Asiakirjapyynnön voi lähettää myös postitse ja se tulee osoittaa seurakunnan hallinnolle ja viitteeksi tulisi merkitä asiakirjapyyntö.

Asiakirjapyynnössä tulee ilmetä seuraavat tiedot:toimielin, yksilöity asiakirja, asiakirjan päivämäärä, pykälä  (mikäli pyyntö koskee vain tiettyä pykälää), liite.

Kategoriat Ajankohtaista