Suomen ortodoksisen kirkon piispat Konstantinopolissa. Vasemmalta Oulun metropoliitta Elia, Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa Leo sekä Kuopion ja Karjalan metropoliitta Arseni. Kuva: Arkkipiispan kanslia

6.10.2020

Suomen ortodoksisen kirkon piispat kokoontuivat ensimmäistä kertaa Kontantinopolissa eli Istanbulissa Turkissa piipainkokoukseen 5.10.

Kirkkomme päämies, ekumeeninen patriarkka Bartolomeos, kutsui koolle Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa Leon, Oulun metropoliitta Elian sekä Kuopion ja Karjalan metropoliitta Arsenin Konstantinopoliin 5.-7.10. ja kehotti heitä kokoontumaan piispainkokoukseen heti vierailunsa ensimmäisenä päivänä.

Piispainkokous esittää yksimielisesti apulaispiispan valintaa tämän vuoden marraskuun kirkolliskokouksessa.

Apulaispiispan vaali jäi vuoden 2019 kirkolliskokouksessa toimittamatta, koska piispainkokouksen enemmistö ei esittänyt vaalin toimittamista. Kirkon säädöksien mukaan piispainkokouksen tulee hyväksyä apulaispiispan vaali ennen sen toimittamista kirkolliskokouksen yhteydessä.

Piispainkokouksen esitys apulaispiispan valinnasta menee nyt kirkolliskokoukselle, joka puolestaan ehdottaa kirkolliskokouksessa sopivia henkilöitä jatkotoimia varten.

”Jo viime kirkolliskokouksessa oli esillä patriarkaatin toive, että piispan vaali toimitetaan, koska Suomen ortodoksinen kirkko tarvitsee apulaispiispan.  Julkisuudessa on esitetty monenlaisia arvailuja, miksi patriarkka Bartolomeos on kutsunut kaikki kirkkomme piispat koolle juuri nyt. Vaikuttaisi siltä, että vierailun syynä oli juuri piispainkokouksen saaminen koolle Kontantinopolissa ja yksimielisyyden saavuttaminen apulaispiispan vaalissa”, kertoo Helsingin ortodoksisen seurakunnan kirkkoherra Markku Salminen.

Suomen ortodoksisen kirkon sivuilla kerrotaan, että kokouksen aikana piispat kommunikoivat keskenään sovinnon ja keskinäisen kunnioituksen hengessä.

”Tämä on tärkeää koko kirkollemme, sillä viime aikoina piispollamme on ollut monenlaisia julkisuudessakin käsiteltyjä kiistoja ja piispainkokouksen toiminta on ollut halvaantunut. On hienoa, jos piispamme ovat löytäneet Konstantinopolissa patriarkkamme ohjauksessa yksimielisyyden.”

Kirkkoherra näkee apulaispiispan valinnan merkittävänä ja tärkeänä koko kirkkomme kannalta.

”Tämä on meidän kannaltamme positiivinen uutinen, sillä se vahvistaa kirkkoamme ja läsnäoloa ihmisten elämässä ja yhteiskunnassamme.  Apulaispiispan vaali on tulevaisuuteen katsova ratkaisu. Se osoittaa luottamusta ja uskoa kirkon tulevaisuuteen”, korostaa isä Markku Salminen.

Kokouksen asialistalla oli myös sihteerin valinta sekä yhden papiston jäsenen toiminta.

Piispainkokouksessa asetettiin Kuopion ja Karjalan hiippakuntaan kuuluva ylidiakoni Jyrki Härkönen kuuden kuukauden toimituskieltoon johtuen hänen kanonisista rikkomuksistaan. Julkisuuteen ei ole kerrottu tarkempia perusteluja päätökselle.

Piispainkokous päätti määrätä sihteerikseen Helsingin ortodoksisen seurakunnan papin, rovasti Mikael Sundkvistin. Isä Mikael toimii seurakuntamme Vantaan alueen pappina.

Piispainkokouksessa oli läsnä Konstantinopolin äitikirkon edustajana Australian arkkipiispa Makarios. Sihteerin tehtävät hoiti ekumeenisen patriarkaatin pyhän synodin varasihteeri diakoni Greorios, ja kääntäjä toimi pappismunkki Damaskinos Ksenofontoslainen.

Lähde: Suomen ortodoksinen kirkko: Piispainkokous koolla Konstantinopolissa (6.10.2020)

Teksti: Vlada Wahlstén

 

Lue lisää  aiheesta sivuillamme:

Kirkkoherra arkkipiispa Leon konstantinopolin vierailusta: ”Erittäin huomattava asia” (5.10.2020)

 

Kategoriat Uutiset